Kruimelpad

Bijgewerkt : 27/06/2016

family

Geregistreerd partnerschap

In veel EU-landen kunt u zonder te huwen uw relatie officieel maken door een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

Geregistreerd partnerschap maakt het twee mensen die als paar samenleven, mogelijk om hun relatie te registreren bij de overheid van het land waar ze wonen.

Er zijn echter grote verschillen tussen de EU-landen, niet alleen wat betreft de mogelijkheden, maar ook of en in welke mate buitenlandse partnerschappen erkend kunnen worden.

Soms hebt u te maken met twee of meer landen, bijvoorbeeld als u verhuist na het sluiten van een geregistreerd partnerschap of als u in het buitenland een geregistreerd partnerschap sluit. Ga in dat geval na van welk land de wetgeving van toepassing is op uw partnerschap, want dat kan grote gevolgen hebben voor de rechten en plichten van beide partners.

In sommige maar niet alle EU-landen wordt geregistreerd partnerschap als gelijkwaardig of vergelijkbaar met het huwelijk beschouwd.

EU-landen waarvan de wetgeving niet in het geregistreerd partnerschap voorziet:

  • Bulgarije
  • Letland
  • Litouwen
  • Polen
  • Roemenië
  • Slowakije

Wanneer huwelijk en gergistreerd partnerschap gelijkwaardig worden geacht, geven ze u dezelfde rechten op het gebied van immigratie: uw partner mag met u meekomen wanneer u in die landen gaat wonen.

De landen waar partners van hetzelfde geslacht kunnen trouwen, erkennen over het algemeen ook huwelijken tussen partners van hetzelfde geslacht uit andere landen.

In landen waar personen van hetzelfde geslacht niet mogen trouwen maar zich wel als partners mogen registreren, geeft een in het buitenland gesloten huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht meestal dezelfde rechten als geregistreerd partnerschap.

Als uw partner onderdaan is van een EU-land en financieel van u afhankelijk is, zal hij/zij verblijfsrechten moeten vragen (op basis van zijn/haar recht om een geregistreerde partner te volgen) bij de autoriteiten van het land waarnaar u verhuist.

Als uw partner geen onderdaan is van een EU-land, zal het geregistreerd partnerschap ervoor zorgen dat hij/zij het recht heeft om in de EU te wonen.

Als u naar een ander EU-land gaat dat geen geregistreerde partnerschappen erkent, zal uw relatie beschouwd worden als een bewezen langetermijnrelatie. Uw nieuwe land moet uw partner dan ook helpen bij de toegang en de vestiging in dat land.

Het recht op goederen of op onderhoudsgeld van geregistreerde partners verschilt aanzienlijk van land tot land.

Zo hoort het te werken

Voorbeeld

Recht op verblijf, dankzij geregistreerd partnerschap

Nina is een ondernemer uit EU-land A die in land B was om mogelijkheden om zaken te doen te onderzoeken. Zij wou haar op dat moment werkloze geregistreerde partner Hans ook laten overkomen.

Hoewel land B geen geregistreerde partnerschappen erkende, bewees het bestaan van het partnerschap dat er een langetermijnrelatie was en mocht Hans bij Nina intrekken, ook al kon hij niet in zijn eigen onderhoud voorzien.

Openbare raadpleging
    Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
    Vraag hulp of advies