Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 27/06/2016

family

Reģistrētas partnerattiecības

Dažās ES dalībvalstīs jūs savas partnerattiecības varat noformēt oficiāli, tās reģistrējot, bet tomēr neapprecoties. To sauc par reģistrētām partnerattiecībām.

Reģistrētas partnerattiecības ir veids, kādā divi cilvēki, kas dzīvo kopā kā pāris, šīs attiecības var reģistrēt kompetentajās savas mītnes valsts iestādēs.

Šajā jomā atšķirības starp dažādām ES dalībvalstīm ir milzīgas: atšķiras ne vien piedāvātās iespējas, bet arī tas, cik lielā mērā tās atzīst ārzemēs reģistrētas attiecības (ja vispār atzīst).

Ja iesaistītas vairākas ES dalībvalstis (piemēram, ja pēc attiecību reģistrācijas pārceļaties uz citu valsti vai ārzemēs reģistrējat attiecības ar partneri), noskaidrojiet, kuras valsts likumi būs spēkā jūsu gadījumā, jo tie būtiski ietekmēs jūsu kā reģistrētu partneru tiesības un pienākumus.

Dažās ES valstīs (bet ne visās) reģistrētas partnerattiecības uzskata par laulības ekvivalentu vai par pielīdzināmām laulībai.

Reģistrētas partnerattiecības nav paredzētas šādu ES valstu likumos:

  • Bulgārija,
  • Latvija,
  • Lietuva,
  • Polija,
  • Rumānija,
  • Slovākija.

Valstīs, kur tās uzskata par ekvivalentu laulībai, šādas reģistrētas partnerattiecības jums dod tiesības saistībā ar imigrāciju: jūsu reģistrētajam partnerim būs tiesības turp pārcelties uz dzīvi kopā ar jums.

Visas valstis, kurās atļautas viendzimuma laulības, kopumā atzīst arī reģistrētas viena dzimuma cilvēku partnerattiecības, kas reģistrētas citās valstīs.

Valstīs, kurās viendzimuma laulības nav atļautas, bet kurās tādā vai citādā veidā ir ieviestas reģistrētas partnerattiecības, ārzemēs noslēgta viendzimuma laulība parasti jums dod tādas pašas tiesības kā reģistrētas partnerattiecības.

Ja jūsu partneris ir ES pilsonis un ir finansiāli no jums atkarīgs, viņam no tās valsts iestādēm, kurp gribat pārcelties, nāksies lūgt uzturēšanās tiesības (pamatojoties uz to, ka viņam ir tiesības sekot savam reģistrētajam partnerim).

Savukārt tad, ja jūsu partnerim nav ES pilsonības, reģistrētas partnerattiecības būs ļoti svarīgs arguments, ar kura palīdzību iegūt tiesības dzīvot ES.

Ja gribat pārcelties uz citu ES dalībvalsti, kur reģistrētas partnerattiecības neatzīst vispār, jūsu partneri uzskatīs par personu, kuras ilgstošās attiecības ar jums ir pierādītas. Valstij, uz kuru dodaties, ir pienākums atvieglot jūsu partnera ieceļošanu un formalitātes, kas saistītas ar uzturēšanās atļaujas saņemšanu.

Reģistrēto partneru īpašumtiesības un tiesības uz uzturlīdzekļiem netiek īstenotas visās ES dalībvalstīs vienādi. Tāpēc tiesības, kas izriet no jūsu reģistrētajām partnerattiecībām vienā valstī, var ievērojami atšķirties no tām, kas izriet kādā citā valstī!

Kā tam būtu jānotiek

Piemērs no dzīves

Partneris drīkst pārcelties uz citu valsti, pateicoties reģistrētām partnerattiecībām

Nina ir uzņēmēja no ES dalībvalsts A un pētīja uzņēmējdarbības iespējas valstī B. Viņa gribēja, lai viņas reģistrētais partneris Hanss (kurš tobrīd bija bez darba) viņai tur pievienojas.

Kaut arī valsts B neatzīst reģistrētas partnerattiecības, pats fakts, ka tādas ir, kalpoja par pierādījumu tam, ka viņu attiecības ir ilgstošas, un Hansam atļāva pārcelties pie Ninas, kaut arī viņam nebija pašam savas naudas.

Sabiedriskās apspriešanas
    Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
    Vaicājiet, un mēs dosim padomu.