Naršymo kelias

Atnaujinta 2016-06-27

family

Registruota partnerystė

Keliose ES šalyse galima oficialiai įteisinti partnerystę nesituokiant – sudaryti registruotą partnerystę (kartais vadinamą civiline partneryste).

Registruota partnerystė – tai kai du kaip pora gyvenantys žmonės savo sąjungą užregistruoja atitinkamoje savo gyvenamosios šalies institucijoje.

Įvairių ES šalių šios srities skirtumai didžiuliai: nevienodos ne tik suteikiamos galimybės, bet ir užsienyje užregistruotos partnerystės pripažinimo mastas (jei ji apskritai pripažįstama).

Kai susijusios dvi arba daugiau ES šalių, pavyzdžiui, kadangi po registracijos persikeliate į kitą šalį arba partnerystę įregistruojate užsienyje, turėtumėte išsiaiškinti, kurios šalies įstatymai taikomi jūsų partnerystei. Nuo to labai priklausys jūsų, kaip registruotų partnerių, teisės ir pareigos.

Registruota partnerystė laikoma lygiaverte arba prilygintina santuokai kai kuriose, be ne visose, ES šalyse.

ES šalys, kurių įstatymuose registruota partnerystė nenumatyta:

  • Bulgarija
  • Latvija
  • Lietuva
  • Lenkija
  • Rumunija
  • Slovakija

Kai registruota partnerystė laikoma lygiaverte santuokai, jums suteikiamos tokios pačios imigracijos teisės: jei kurioje iš tų šalių apsigyvensite, jūsų registruotas partneris turės teisę vykti kartu su jumis.

Visos šalys, kuriose leidžiama tuoktis tos pačios lyties asmenims, paprastai pripažįsta kitose šalyse sudarytą tos pačios lyties asmenų registruotą partnerystę.

Šalyse, kuriose tos pačios lyties asmenims tuoktis neleidžiama, bet kuriose partnerystė kokia nors forma registruojama, užsienyje susituokusioms tos pačios lyties asmenų poroms paprastai suteikiamos tokios pat teisės kaip partnerystę įregistravusioms poroms.

Jei jūsų partneris yra ES pilietis ir ekonomiškai nuo jūsų priklauso, remdamasis teise vykti kartu su registruotu partneriu jis arba ji turės reikalauti, kad atitinkama šalies, į kurią vykstate, institucija suteiktų teisę joje gyventi.

Jei jūsų partneris nėra ES pilietis, registruota partnerystė bus pagrindinė priemonė įgyti teisę gyventi ES.

Jei vykstate į kitą ES šalį, kurioje registruota partnerystė visai nepripažįstama, jūsų partnerystė bus laikoma tinkamai patvirtintais ilgalaikiais santykiais. Jūsų naujoji šalis turi jūsų partneriui sudaryti palankesnes sąlygas į ją atvykti ir joje gyventi.

Registruotų partnerių nuosavybės teisės ir išlaikymo teisės įvairiose ES šalyse taikomos nevienodai ir skirtumai gali būti labai dideli.

Su partneryste susijusios teisės

Atsitikimas

Galimybė gyventi šalyje dėl registruotos partnerystės

Verslininkė iš ES šalies „A" Nina tyrė verslo galimybes šalyje „B" ir norėjo, kad pas ją gyventi atvyktų jos registruotas partneris Hansas, kuris tuo metu buvo bedarbis.

Nors šalyje „B" registruotos partnerystės nepripažįstamos, partnerystės buvimas tapo įrodymu, kad jų santykiai ilgalaikiai, todėl Hansui buvo leista atvykti į ją gyventi su Nina, net jei jis neturėjo savo finansinių išteklių.

Viešosios konsultacijos
    Pagalbos tarnybos
    Pagalba ir patarimai