Navigációs útvonal

Frissítve : 27/06/2016

family

Bejegyzett élettársi kapcsolat

A pároknak számos EU-tagországban lehetőségük van arra, hogy kapcsolatukat hivatalossá tegyék anélkül, hogy összeházasodnának. Erre az élettársi kapcsolat bejegyeztetése révén nyílik módjuk (lásd: bejegyzett élettársi kapcsolat, illetve nyilvántartott élettársi kapcsolat).

A párkapcsolatban együtt élő személyek a lakhelyük szerinti ország illetékes hatóságánál jegyeztethetik be élettársi kapcsolatukat.

Ezen a téren óriási különbségek vannak az egyes uniós tagállamok között – nemcsak a tekintetben, milyen jogokat biztosítanak az érintettek számára, de azzal kapcsolatban is, hogy elismerik-e, és ha igen, milyen mértékben a külföldön bejegyzett élettársi kapcsolatokat.

Ha az adott eset több uniós országot érint – például azért, mert Önök az élettársi kapcsolat bejegyzését követően külföldre költöznek, vagy ha a kapcsolatot külföldön jegyeztetik be –, célszerű utánanézniük, melyik ország jogszabályai vonatkoznak bejegyzett élettársi kapcsolatukra, mivel ez nagymértékben befolyásolni fogja az Önök jogait és kötelezettségeit.

Néhány uniós tagországban a bejegyzett élettársi kapcsolat a házassággal egyenértékű vagy ahhoz hasonló kapcsolatnak minősül, ez azonban nem mindegyik EU-tagállamban van így.

Az alábbi uniós tagállamokban nincs törvényileg szabályozva a bejegyzett élettársi kapcsolat:

  • Bulgária
  • Lettország
  • Litvánia
  • Lengyelország
  • Románia
  • Szlovákia

Azokban az országokban, ahol egyenértékű a házassággal, a bejegyzett élettársi kapcsolat az élettársak részére ugyanazokat a jogokat biztosítja a bevándorlás szempontjából, mint a házasság a házastársak számára: ha Ön a kérdéses országok valamelyikében telepedik le, bejegyzett élettársa csatlakozhat Önhöz.

Azok az országok, amelyek engedélyezik az azonos nemű párok házasságát, rendszerint az azonos nemű párok bejegyzett élettársi kapcsolatát is elismerik.

Azok az országok, amelyek a házasságot nem engedélyezik azonos nemű párok számára, de ahol valamilyen formában létezik a bejegyzett/nyilvántartott élettársi kapcsolat, a külföldön házasságot kötött azonos nemű pároknak általában ugyanazokat a jogokat biztosítják, mint a bejegyzett élettársaknak.

Az Ön élettársának, amennyiben uniós tagország állampolgára és az Ön eltartottja, kérelmeznie kell (az Önhöz, azaz bejegyzett partneréhez való csatlakozás jogán), hogy letelepedhessen abban az országban, ahová Ön költözik. Kérelmével a célország hatóságaihoz kell fordulnia.

Ha élettársa nem uniós tagország állampolgára, a bejegyzett élettársi kapcsolat kulcsfontosságú ahhoz, hogy megkapja a jogot az Európai Unióban való letelepedéshez.

Ha Ön olyan uniós ország területére kíván beutazni, amely egyáltalán nem ismeri el a bejegyzett élettársi kapcsolatot, az Önök közti kapcsolatot a célország hatóságai megfelelően igazolt tartós kapcsolatnak fogják majd tekinteni. A fogadó országnak kötelessége, hogy az Ön partnerének beutazását és ott-tartózkodását megkönnyítse.

A vagyonjog, illetve a tartási jogok tekintetében a bejegyzett élettársi kapcsolatban élő párokra eltérő szabályok vonatkoznak a különböző uniós tagországokban. Az egyes uniós országokban lényeges eltérések lehetnek a bejegyzett élettársakat megillető jogok között.

Hogy működik mindez a gyakorlatban?

Konkrét eset

A bejegyzett élettársi kapcsolat révén szerzett tartózkodási jog

Nina vállalkozó, és X európai uniós tagország állampolgára. Úgy találta, hogy Y országban megfelelő üzleti lehetőség kínálkozik a számára, ezért odaköltözött. Azt akarta, hogy bejegyzett élettársa, Hans – aki akkor éppen munkanélküli volt – utána utazzon, hogy együtt éljenek.

Noha Y ország nem ismeri el a bejegyzett élettársi kapcsolatot, a kapcsolat megléte bizonyítékot jelentett arra nézve, hogy Nina és Hans között tartós kapcsolat áll fenn. A helyi hatóságok ezért engedélyezték Hans számára, hogy odaköltözzön, annak ellenére, hogy a férfi saját pénzforrással nem rendelkezett.

Nyilvános konzultációk
Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz