Navigációs útvonal

Frissítve : 06/09/2016

family

Nyilvántartásba vett élettársi kapcsolat

Az egymással együtt élő pároknak számos EU-tagországban lehetőségük van arra, hogy kapcsolatukat hivatalossá tegyék anélkül, hogy összeházasodnának. Erre az élettársi kapcsolat nyilvántartásba vétele, illetve bejegyeztetése révén nyílik módjuk.

A párkapcsolatban együtt élő személyek a lakhelyük szerinti ország illetékes hatóságánál regisztráltathatják élettársi kapcsolatukat.

Ezen a téren óriási különbségek vannak az egyes uniós tagállamok nemzeti joga között. Eltérően rendelkeznek például arról, hogy:

  • nyilvántartásba lehet-e vetetni az élettársi kapcsolatot;
  • milyen jogokat keletkeztet az élettársi kapcsolat nyilvántartásba vétele, illetve bejegyeztetése;
  • elismerik-e a külföldön regisztrált élettársi kapcsolatot.

Nézzen utána, milyen szabályok vonatkoznak az Ön esetére

Az Önök esetében több uniós ország érintett – például azért, mert Önök az élettársi kapcsolat regisztrációját követően külföldre költöztek, vagy mert a kapcsolatot külföldön vetették nyilvántartásba?

A vagyonjog, illetve a tartási jogok tekintetében a regisztrált élettársi kapcsolatban élő párokra eltérő szabályok vonatkoznak a különböző uniós tagországokban. Az egyes uniós országok között lényeges eltérések lehetnek a regisztrált élettársakat megillető jogok tekintetében.

Célszerű ezért utánanézniük, hogy melyik ország jogszabályai vonatkoznak regisztrált élettársi kapcsolatukra, mivel ez nagymértékben befolyásolni fogja az Önök jogait és kötelezettségeit.

A regisztrált élettársi kapcsolatok elismerése

A nyilvántartásba vett, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat egyes uniós országokban a házassággal egyenértékű vagy ahhoz hasonló kapcsolatnak minősül .

Azok az országok, amelyek engedélyezik az azonos nemű párok házasságát, rendszerint az azonos nemű párok külföldön bejegyzett élettársi kapcsolatát is elismerik.

Azok az országok, amelyek nem engedélyezik a házasságot az azonos nemű párok számára, de ahol valamilyen formában létezik a nyilvántartott élettársi kapcsolat, a külföldön házasságot kötött azonos nemű pároknak általában ugyanazokat a jogokat biztosítják, mint a nyilvántartásba vett élettársaknak.

Az alábbi uniós országok azonban nem teszik lehetővé az élettársi kapcsolat bejegyeztetését:

  • Bulgária
  • Lettország
  • Litvánia
  • Lengyelország
  • Románia
  • Szlovákia

Külföldre költözés a nyilvántartásba vett élettárssal

Azokban az országokban, ahol a házassággal egyenértékű vagy ahhoz hasonló kapcsolatnak minősül, a regisztrált élettársi kapcsolat az élettársak részére ugyanazokat a jogokat biztosítja a bevándorlás szempontjából, mint a házasság a házastársak számára: ha Ön a kérdéses országok valamelyikében telepedik le, regisztrált élettársa csatlakozhat Önhöz.

Ha Ön olyan uniós országba kíván költözni, amely egyáltalán nem ismeri el a regisztrált élettársi kapcsolatot, az Önök közti kapcsolatot a célország hatóságai megfelelően igazolt tartós kapcsolatnak fogják majd tekinteni. A fogadó országnak kötelessége, hogy az Ön élettársának beutazását és ott-tartózkodását megkönnyítse.

További információk a külföldi tartózkodáshoz való jogról

Hogy működik mindez a gyakorlatban?

Konkrét eset

A nyilvántartásba vett élettársi kapcsolat révén szerzett tartózkodási jog

Nina vállalkozó, és „X" európai uniós tagország állampolgára. Úgy találta, hogy „Y" országban megfelelő üzleti lehetőség kínálkozik a számára, ezért odaköltözött. Azt akarta, hogy regisztrált élettársa, Hans – aki akkor éppen munkanélküli volt – utána utazzon, hogy együtt éljenek.

Noha „Y" ország nem ismeri el a regisztrált élettársi kapcsolatot, a kapcsolat megléte bizonyítékot jelentett arra nézve, hogy Nina és Hans között tartós kapcsolat áll fenn. A helyi hatóságok ezért engedélyezték Hans számára, hogy Ninához költözzön, annak ellenére, hogy a férfi saját pénzforrással nem rendelkezett.

Nyilvános konzultációk
Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz