Navigointipolku

Päivitetty : 27/06/2016

family

Rekisteröidyt parisuhteet

Useissa EU-maissa voit virallistaa parisuhteesi ilman avioliittoa solmimalla rekisteröidyn parisuhteen .

Rekisteröidyssä parisuhteessa kaksi parisuhteessa elävää henkilöä voi hakea suhteensa rekisteröintiä asuinmaansa viranomaiselta.

Eri EU-maissa on tässä asiassa huomattavia eroja paitsi rekisteröidyn parisuhteen takaamissa oikeuksissa, myös siinä, missä määrin ulkomailla rekisteröidyt parisuhteet tunnustetaan muissa maissa (vai tunnustetaanko niitä lainkaan).

Jos on kysymys EU-maiden rajat ylittävästä tapauksesta – jos esimerkiksi muutatte toiseen maahan parisuhteen rekisteröinnin jälkeen tai parisuhde rekisteröidään ulkomailla – kannattaa tarkistaa etukäteen, minkä maan lainsäädäntöä parisuhteeseenne sovelletaan. Lainsäädännöllä on merkittäviä vaikutuksia oikeuksiinne ja velvollisuuksiinne rekisteröidyn parisuhteen osapuolina.

Rekisteröidyt parisuhteet katsotaan samanarvoisiksi avioliiton kanssa tai avioliittoa vastaaviksi eräissä EU-maissa mutta ei kaikissa.

Seuraavien maiden lainsäädännössä ei säädetä rekisteröidyistä parisuhteista:

  • Bulgaria
  • Latvia
  • Liettua
  • Puola
  • Romania
  • Slovakia

Maissa, joissa rekisteröity parisuhde katsotaan samanarvoiseksi avioliiton kanssa, sen nojalla saa samanlaisen maahanmuutto-oikeuden, eli rekisteröidyllä kumppanillasi on oikeus muuttaa kanssasi tällaiseen maahan.

Kaikki maat, jotka sallivat samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisen avioliiton, tunnustavat myös muissa maissa solmitut samaa sukupuolta olevien henkilöiden väliset rekisteröidyt parisuhteet.

Maissa, joissa ei sallita samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisiä avioliittoja, mutta joissa on käytössä jonkinmuotoinen rekisteröity parisuhde, ulkomailla solmittu samaa sukupuolta olevien henkilöiden välinen avioliitto takaa yleensä samat oikeudet kuin rekisteröity parisuhde.

Jos kumppanisi on EU-maan kansalainen ja hänen toimeentulonsa on sinusta riippuvainen, on kumppanisi haettava oleskeluoikeutta (jonka perusteena on hänen oikeutensa muuttaa samaan maahan rekisteröidyn kumppaninsa kanssa) kohdemaanne viranomaisilta.

Jos kumppanisi ei ole EU-maan kansalainen, riippuu rekisteröidystä parisuhteesta, myönnetäänkö hänelle oikeus oleskella EU:n alueella.

Jos aiotte muuttaa sellaiseen EU-maahan, joka ei tunnusta minkäänlaisia rekisteröityjä parisuhteita, katsotaan parisuhteenne asianmukaisesti todistetuksi pitkäaikaiseksi suhteeksi. Uuden asuinmaanne on tällöinkin myönnettävä kumppanillesi maahantulo- ja oleskeluoikeus.

Rekisteröidyssä parisuhteessa olevien henkilöiden oikeutta kumppaninsa omaisuuteen tai elatukseen ei sovelleta samalla tavoin kaikissa EU-maissa, vaan rekisteröidyn parisuhteen antamat oikeudet voivat poiketa huomattavasti eri maissa.

Parisuhteeseen liittyvät oikeudet

Esimerkkitapaus

Rekisteröidyn parisuhteen takaama oleskeluoikeus

Nina, EU-maasta A kotoisin oleva yrittäjä, muutti ulkomaille tutkimaan mahdollisuutta perustaa yritys maahan B ja halusi rekisteröidyn kumppaninsa Hansin – joka oli sillä hetkellä työtön – muuttavan kanssaan.

Vaikka maassa B ei tunnusteta rekisteröityjä parisuhteita, tällaisen parisuhteen olemassaolo kelpasi todisteeksi siitä, että Ninalla ja Hansilla oli pitkäaikainen parisuhde. Näin Hans sai muuttaa Ninan mukana, vaikkei hänellä ollut muuta elantoa.

Julkiset kuulemismenettelyt
    Tarvitsetko asiantuntija-apua?
    Apua ja neuvontaa