Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 27/06/2016

family

Registreeritud partnerlus

Mitmetes ELi liikmesriikides võite muuta oma partnerlussuhte ametlikuks ilma abiellumata. Asjaomaseks mooduseks on registreeritud partnerlus, mida mõnikord nimetatakse ka tsiviilõiguslikuks partnerluseks.

Registreeritud partnerlus võimaldab kahel inimesel, kes elavad koos paarina, registreerida oma suhe oma asukohariigi asjaomases asutuses.

Selles valdkonnas on ELi liikmesriikide vahelised erinevused väga suured - nii pakutavate võimaluste kui ka välismaal sõlmitud partnerluse tunnustamise (kui üldse) ulatuse osas.

Kui on hõlmatud kaks või rohkem ELi liikmesriiki (näiteks põhjusel, et asute pärast registreerimist elama teise riiki või registreerite oma partnerluse teises riigis), peate selgitama välja, millise riigi õigusakte teie partnerluse suhtes kohaldatakse, kuna see omab olulisi tagajärgi seoses teie õiguste ja kohustustega registreeritud partneritena.

Registreeritud partnerlust peetakse mõnes ELi liikmesriigis samaväärseks või võrreldavaks abieluga, kuid mitte kõigis.

ELi liikmesriigid, kelle õigusaktidega ei reguleerita  registreeritud partnerlust:

  • Bulgaaria
  • Läti
  • Leedu
  • Poola
  • Rumeenia
  • Slovakkia

Nendes riikides, kus partnerlust tunnustatakse abieluga samaväärsena, on teil ka samad sisserändeõigused: teie registreeritud partneril on õigus tulla teiega kaasa, kui asute elama asjaomasesse riiki.

Kõigis riikides, kus on lubatud samasooliste isikute abielu, tunnustatakse tavaliselt ka nende vahel mõnes muus riigis sõlmitud registreeritud partnerlust.

Riikides, kus samasooliste isikute abielu ei ole lubatud, kuid kus on kehtestatud mõni registreeritud partnerluse vorm, annab samasooliste isikute vahel välismaal sõlmitud abielu neile tavaliselt samad õigused, nagu registreeritud partnerluski.

Kui teie partner on ELi kodanik ning ta on teist majanduslikult sõltuv, siis ta peab taotlema elamisluba selle riigi asutustelt, kuhu elama asutakse (tuginedes õigusele järgneda oma registreeritud partnerile).

Kui teie partner ei ole ELi kodanik, siis on registreeritud partnerlus aluseks ELis elamisloa saamisel.

Kui soovite asuda elama ELi liikmesriiki, kus registreeritud partnerlusi üldse ei tunnustata, käsitatakse teie partnerlust kinnitatud pikaajalise suhtena. Riik, kuhu asutakse elama, peab tagama teie partnerile õiguse riiki siseneda ja seal elada.

Abieluvara või ülalpidamisega seotud õigusi ei kohaldata registreeritud partnerluses elavate isikute suhtes kõikjal ELis ühetaoliselt. Teie registreeritud partnerlusest tulenevad õigused ühes riigis võivad olla täiesti erinevad mõnes teises riigis.

Kuidas asju korraldada

Näidisjuhtum

Õigus riiki jääda tänu registreeritud partnerlusele

Nina on ettevõtja, kes on pärit ELi liikmesriigist A ning kes uurib ärivõimalusi riigis B. Nina soovis, et tema (tol ajal töötu) registreeritud partner Hans temaga kaasa tuleks.

Kuigi riigis B ei tunnustata registreeritud partnerlusi, oli partnerluse olemasolu tõendiks, et sellel paaril on pikaajaline suhe, ning Hans võis koos Ninaga ümber asuda vaatamata sellele, et tal ei olnud oma sissetulekut.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Küsige abi ja nõuandeid