Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 27/06/2016

family

Καθεστώς καταχωρισμένης συμβίωσης

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορείτε να επισημοποιήσετε τη σχέση σας χωρίς να παντρευτείτε, με το καθεστώς της καταχωρισμένης συμβίωσης (ορισμένες φορές αποκαλείται σύμφωνο συμβίωσης).

Η καταχωρισμένη συμβίωση επιτρέπει σε 2 άτομα που ζουν μαζί ως ζευγάρι να δηλώσουν τη σχέση τους στην αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας διαμονής τους.

Οι διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ είναι τεράστιες, όσον αφορά όχι μόνο τις δυνατότητες που προσφέρει το καθεστώς αυτό, αλλά και τον βαθμό αναγνώρισης των συμφώνων που έχουν συναφθεί στο εξωτερικό.

Αν εμπλέκονται δύο ή περισσότερες χώρες της ΕΕ -όπως π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης ή καταχώρισης στο εξωτερικό- θα πρέπει να ενημερωθείτε για το ποιας χώρας οι νόμοι διέπουν αυτό το είδος συμβίωσης. Οι πληροφορίες που θα λάβετε έχουν σημαντικές συνέπειες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως καταχωρισμένων συντρόφων.

Το καθεστώς καταχωρισμένης συμβίωσης θεωρείται ισοδύναμο ή συγκρίσιμο με γάμο σε ορισμένες χώρες της ΕΕ -όχι όμως σε όλες.

Χώρες της ΕΕ τω ν οποίων η νομοθεσία δεν προβλέπει την καταχωρισμένη συμβίωση:

  • Βουλγαρία
  • Λετονία
  • Λιθουανία
  • Πολωνία
  • Ρουμανία
  • Σλοβακία

Στην περίπτωση που το καθεστώς αυτό θεωρείται ισοδύναμο με γάμο, έχετε τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τη μετανάστευση: ο/η καταχωρισμένος/-η σας σύντροφος μπορεί να σας συνοδεύσει, αν εγκατασταθείτε σε μια από τις χώρες αυτές.

Όλες οι χώρες που επιτρέπουν τους γάμους ζευγαριών του ίδιου φύλου αναγνωρίζουν συνήθως και την καταχωρισμένη συμβίωση ατόμων του ίδιου φύλου, που έχει γίνει σε άλλες χώρες.

Σε χώρες που δεν επιτρέπουν τους γάμους ζευγαριών του ίδιου φύλου, αλλά έχουν θεσπίσει κάποιας μορφής σύμφωνο συμβίωσης, ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στο εξωτερικό εξασφαλίζει γενικά τα ίδια δικαιώματα με το καθεστώς καταχωρισμένης συμβίωσης.

Αν ο/η σύντροφός σας είναι υπήκοος χώρας της ΕΕ και εξαρτάται οικονομικά από εσάς, θα πρέπει να ζητήσει άδεια διαμονής (βάσει του δικαιώματος που έχει να ακολουθήσει τον/τη σύντροφό του/της) από τις αρχές της χώρας στην οποία μετακομίζετε.

Αν ο/η σύντροφός σας δεν είναι υπήκοος της ΕΕ, το καθεστώς καταχωρισμένης συμβίωσης θα αποτελέσει τη βάση για την απόκτηση του δικαιώματός του/της να ζήσει στην ΕΕ.

Αν επιθυμείτε να μετακομίσετε σε χώρα της ΕΕ που δεν αναγνωρίζει το καθεστώς καταχωρισμένης συμβίωσης, η σχέση σας θα θεωρηθεί ως δεόντως αποδειχθείσα μακροχρόνια σχέση. Η νέα σας χώρα θα πρέπει να διευκολύνει την είσοδο και τη διαμονή του/της συντρόφου σας σ'αυτήν.

Τα περιουσιακά δικαιώματα και το δικαίωμα διατροφής που ισχύουν για άτομα με καθεστώς καταχωρισμένης συμβίωσης δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες της ΕΕ, συνεπώς τα δικαιώματα που έχετε σε μια χώρα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά σε μια άλλη!

Πώς αυτό λειτουργεί στην πράξη;

Μια αληθινή ιστορία

Δικαίωμα παραμονής χάρη στην καταχωρισμένη συμβίωση

Η Νίνα, επιχειρηματίας από τη χώρα Α της ΕΕ, η οποία έκανε έρευνα αγοράς στη χώρα Β, ήθελε να τη συνοδεύσει εκεί ο σύντροφός της Χανς, που ήταν τότε άνεργος, με τον οποίο συζούσε με το καθεστώς της καταχωρισμένης συμβίωσης.

Αν και η χώρα Β δεν αναγνωρίζει την καταχωρισμένη συμβίωση, το γεγονός ότι το καθεστώς αυτό υπήρχε χρησιμοποιήθηκε ως απόδειξη για την μακροχρόνια σχέση τους και έτσι ο Χανς μπόρεσε να μετακομίσει στη χώρα αυτή με την Νίνα, αν και δεν είχε δικούς του οικονομικούς πόρους.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές