Sti

Opdateret : 27/06/2016

family

Registreret partnerskab

I mange EU-lande kan du gøre dit partnerskab officielt uden at blive gift i form af et registreret partnerskab (nogle gange også kaldt borgerligt partnerskab ).

Registrerede partnerskaber gør det muligt for to personer, der bor sammen som et par, at registrere deres partnerskab ved de relevante offentlige myndigheder i deres bopælsland.

Der er store forskelle på dette område blandt EU-landene, både hvad angår de muligheder, der findes, men også hvad angår anerkendelsen af et partnerskab indgået i udlandet (hvis det overhovedet anerkendes).

Når der er to eller flere EU-lande involveret – for eksempel hvis I flytter efter at have registreret jeres partnerskab eller registrerer det i udlandet – skal du undersøge, hvilket lands lovgivning der gælder for jeres partnerskab. Det kan have afgørende betydning for jeres rettigheder og forpligtelser som registrerede partnere.

Registreret partnerskab anses som ligestillet med eller svarende til ægteskab i nogle – men ikke alle – EU-lande.

EU-lande, hvis lovgivning ikke giver mulighed for registrerede partnerskaber:

  • Bulgarien
  • Letland
  • Litauen
  • Polen
  • Rumænien
  • Slovakiet

Der hvor det anses som ligestillet, giver det dig samme rettigheder i forbindelse med indvandring: din registrerede partner har ret til at følge med dig, hvis du bosætter dig i et af disse lande.

Alle de lande, som tillader ægteskab mellem personer af samme køn, anerkender generelt også registrerede partnerskaber indgået i andre lande.

I de lande, der ikke tillader ægteskab mellem personer af samme køn, men som har indført en eller andet form for registreret partnerskab, vil et ægteskab mellem personer af samme køn indgået i udlandet normalt give de samme rettigheder som et registreret partnerskab.

Hvis din partner er EU-borger og økonomisk afhængig af dig, skal han eller hun anmode om opholdsret (baseret på retten til at følge med sin partner) hos myndighederne i det land, I flytter til.

Hvis din partner ikke er EU-borger, er jeres registrerede partnerskab afgørende for at opnå opholdsret i EU.

Hvis du vil rejse ind i et andet EU-land, der ikke anerkender registreret partnerskab overhovedet, vil jeres partnerskab blive anset som et behørigt dokumenteret langvarigt forhold. Jeres nye land skal lette indrejsen og opholdet for din partner.

Ægteskabelig formueret og retten til underholdsbidrag for registrerede partnere anvendes ikke ens i alle EU-lande: de rettigheder, du har med et registreret partnerskab i ét land, kan være væsentligt anderledes i et andet.

Sådan fungerer det

Sagseksempel

Mulighed for at blive – takket være registreret partnerskab

Nina, der er iværksætter fra EU-land "A", undersøgte en forretningsmulighed i land "B" og ønskede at hendes registrerede partner Hans – der i øjeblikket var arbejdsløs – skulle følge med hende dertil.

Selv om land "B" ikke anerkender registreret partnerskab, fungerede partnerskabet som bevis for, at de havde et langvarigt forhold, og Hans fik lov til at flytte med Nina, selv om han ikke selv rådede over finansielle midler.

Offentlige høringer
    Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
    Få hjælp og rådgivning