Cesta

Aktualizováno : 27/06/2016

family

Registrovaná partnerství

V několika zemích EU si můžete nechat formalizovat svůj partnerský vztah jinak než svatbou – řeč je o registrovaném partnerství (někdy nazývaném občanské či civilní partnerství).

Takové partnerství umožňuje dvěma osobám, které spolu žijí jako pár, nechat svůj vztah zaregistrovat u příslušného úřadu v zemi svého trvalého bydliště.

Právní úprava této oblasti se v jednotlivých zemích EU propastně liší, a to nejen v možnosti partnerství uzavřít, ale rovněž v rozsahu uznávání partnerství uzavřených v zahraničí (v některých zemích nejsou uznávány vůbec).

Chystáte-li se proto po uzavření registrovaného partnerství přestěhovat do jiné země či chcete-li svůj svazek s partnerem nechat zaregistrovat v zahraničí, doporučujeme vám si zjistit, které právní předpisy, tj. ze které země, se na vás budou vztahovat, protože podle nich se budou řídit práva a povinnosti, jež pro vás jako registrované partnery vyplývají.

V některých zemích EU jsou registrovaná partnerství na úrovni manželského svazku. Tak tomu však není všude.

Členské státy, jejichž legislativa nestanoví možnost registrovaného partnerství:

  • Bulharsko
  • Lotyšsko
  • Litva
  • Polsko
  • Rumunsko
  • Slovensko

V zemích, kde jsou tyto dva typy svazků rovnocenné, vám jsou zajištěna tatáž práva v oblasti imigrace: váš registrovaný partner bude mít právo přicestovat do země s vámi v případě, že se tam rozhodnete usadit.

Ve všech zemích, které povolují svatby osob stejného pohlaví, se zpravidla rovněž uznává registrované partnerství homosexuálů uzavřené v zahraničí.

V zemích, kde svatby homosexuálních partnerů uznávány nejsou, ale kde byla zavedena určitá forma registrovaného partnerství, budete mít po svatbě se svým partnerem stejného pohlaví stejná práva, jako kdybyste uzavřeli registrované partnerství.

Pokud je váš partner občanem EU a je na vás finančně závislý, bude si muset u příslušného úřadu země, do které se stěhujete, zažádat o povolení k pobytu (na základě práva následovat svého registrovaného partnera).

Pokud váš partner občanství jedné z členských zemí EU nemá,vaše registrované partnerství bude nezbytným předpokladem k získání povolení k pobytu na území EU.

Jestliže se hodláte přestěhovat do členské země, v níž registrované partnerství uznáváno není, váš partner bude mít status osoby v řádně doloženém dlouhodobém vztahu. Daná země má povinnost formality přistěhování a získání povolení pobytu vašemu partnerovi usnadnit.

Vlastnická práva a práva vyživovací pro osoby v registrovaném partnerství nejsou upravena stejně ve všech zemích EU: proto vám mohou z registrovaného partnerství vyplývat v jednotlivých zemích značně odlišná práva.

Jak to funguje v praxi

Příklad

Možnost setrvat na území EU díky registrovanému partnerství

Nina podniká v zemi A a naskytla se jí obchodní příležitost v zemi B. Chtěla se tam odstěhovat spolu s Hansem, s nímž uzavřela registrované partnerství a který je momentálně nezaměstnaný.

Ačkoli registrovaná partnerství v zemi B uznávána nejsou, skutečnost, že ho Nina s Hansem uzavřeli, posloužila jako důkaz toho, že jsou v dlouhodobém partnerském vztahu. Díky tomu mohl Hans odjet s Ninou do země B, ačkoli neměl vlastní příjem na pokrytí životních nákladů.

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství