Навигационна пътека

Актуализация : 27/06/2016

family

Регистрирано партньорство

В няколко страни от ЕС вашето партньорство може да бъде официално признато, без да сключвате брак, под формата на регистрирано партньорство (понякога наричано гражданско партньорство).

Регистрираното партньорство позволява на двама души, които живеят заедно като двойка, да регистрират своята връзка пред съответния публичен орган в своята страна на пребиваване.

Разликите между страните от ЕС в тази област са огромни – не само по отношение на предлаганите възможности, но и по отношение на степента, до която се признават партньорства, сключени в чужбина.

Когато участват две или повече страни от ЕС – например, когато се преместите след регистрацията или се регистрирате в чужбина – трябва да проучите законите на коя страна се прилагат за вашето партньорство – това ще има важни последствия за вашите права и задължения като регистрирани партньори.

Регистрираното партньорство се счита за равностойно или сравнимо с брака в някои (но не всички) страни от ЕС.

Страни от ЕС, в които регистрираното партньорство не е законово уредено:

  • България
  • Латвия
  • Литва
  • Полша
  • Румъния
  • Словакия

Там, където тези партньорства се считат за равностойни, те ви дават едни и същи права за целите на имиграцията – вашият регистриран партньор има право да дойде с вас, ако се установите в някоя от тези страни.

Всички страни, позволяващи бракове между хора от един и същ пол, обикновено признават регистрирани партньорства на хора от един и същ пол, сключени в други страни.

В страните, които не разрешават брак между лица от един и същ пол, но са въвели регистрираното партньорство под една или друга форма, подобен брак обикновено дава същите права като регистрирано партньорство.

Ако вашият партньор е гражданин на ЕС и е икономически зависим от вас, той ще трябва да предяви правото си на пребиваване (въз основа на правото си да последва регистриран партньор) пред властите в страната, в която се премествате.

Ако вашият партньор не е гражданин на ЕС, регистрираното партньорство ще му позволи да получи право да пребивава в ЕС.

Ако искате да отидете в друга страна от ЕС, която не признава регистрираните партньорства, вашето партньорство ще бъде считано за надлежно доказана дългосрочна връзка. Вашата нова страна трябва да облекчи влизането и пребиваването на вашия партньор.

Правото на собственост и правото на издръжка при регистрирано партньорство не се прилага по един и същ начин във всички страни от ЕС – правата ви, произтичащи от регистрирано партньорство в една страна, могат да се различават значително от тези в друга.

Как това би трябвало да работи на практика

Лична история

Може да остане благодарение на регистрирано партньорство

Нина е предприемач от страна А от ЕС. Тя проучва възможност за бизнес в страна Б и иска нейният регистриран партньор Ханс, по това време без работа, да я придружи.

Въпреки че страна Б не признава регистрираните партньорства, съществуването на подобно партньорство служи за доказателство, че двамата имат дългосрочна връзка, и Ханс получава разрешение да се премести там с Нина, макар че не разполага със собствени финансови средства.

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети