Navigačný riadok

Aktualizované : 25/06/2015

Najčastejšie otázky - Registrované partnerstvá

  • Chcela by som sa presťahovať do iného štátu spolu s mojou registrovanou partnerkou. Uznávajú všetky štáty EÚ tento druh partnerstva?

    NIE - Krajiny, ktorých právne poriadky neobsahujú možnosť uzavrieť registrované partnerstvá (alebo iné druhy partnerstiev ekvivalentné alebo porovnateľné s manželstvom), nemusia uznať partnerstvá registrované v zahraničí.

    Vaša nová krajina však musí uznať vaše registrované partnerstvo ako dôkaz dlhodobého vzťahu, ktorý prinajmenšom uľahčí vášmu partnerovi vstup do krajiny a pobyt v nej, napríklad ak vás pri sťahovaní do zahraničia za prácou váš partner sprevádza.

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo