Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 06/06/2013

Relazzjonijiet reġistrati – Faq

  • Nixtieq immur ngħix f'pajjiż ieħor tal-UE mal-imsieħeb irreġistrat tiegħi. Il-pajjiżi kollha tal-UE għandhom jirrikonoxxu din is-sħubija?

    LE -Il-pajjiżi li fil-liġi tagħhom stess m'għandhomx is-sħubija rreġistrata (jew tipi oħrajn ta' sħubija ekwivalenti għaż-żwieġ jew paragunabbli miegħu) mhux bilfors jirrikonoxxu sħubiji rreġistrati barra mit-territorju tagħhom.

    Madankollu, il-pajjiż fejn tmur irid jirrikonoxxi s-sħubija rreġistrata tiegħek bħala prova ta' relazzjoni għal żmien twil. Dan almenu jiffaċilita d-dħul u r-residenza tas-sieħeb/sieħba, pereżempju jekk ikun/tkun ġie(t) miegħek minħabba li tkun iċċaqlaqt għal raġunijiet ta’ xogħol.

Għajnuna u pariri

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE / Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika