Sökväg

Uppdaterat : 04/04/2016

family

Äktenskap

Borgerlig vigsel (som uppfyller lagens krav men inte har något religiöst inslag) erkänns i alla EU-länder.

Andra regler gäller för andra partnerskap än äktenskap, till exempel registrerade partnerskap och samboförhållande.

Regler och praxis för äktenskap och vigsel skiljer sig åt mellan länderna. Här är de största skillnaderna:

  • Makarnas rättigheter och skyldigheter, t.ex. när det gäller tillgångar, föräldraroll och namn som gift.
  • Förhållandet mellan borgerlig och religiös vigsel - i vissa länder jämställs vigsel i kyrkan eller andra trossamfund med en borgerlig vigsel, i andra inte. Om du flyttar till ett annat land efter att ha gift dig i kyrkan eller hos ett trossamfund, är det viktigt att kontrollera om det påverkar ditt civilstånd.
  • Kraven för att få gifta sig - den största skillnaden är rätten för samkönade par att få ingå äktenskap, som i dag finns i följande EU-länder: Belgien, Danmark, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien (förutom Nordirland).

Tänk på det här före vigseln

Om olika EU-länder är berörda, t.ex. för att du ska gifta dig med någon med ett annat medborgarskap eller för att ni tänker flytta utomlands efteråt, bör ni kontrollera vilket lands lagar som gäller för ert äktenskap och era förmögenhetsförhållanden. Det kan i hög grad påverka era rättigheter och skyldigheter som makar.

Om ni ska gifta er i ett annat EU-land än det där någon av er bor, bör ni kontrollera med myndigheterna i båda länder vad som krävs för att ert äktenskap ska gälla i båda. Ni kan t.ex. behöva registrera er vigsel eller offentliggöra den.

Tänk på det här efter vigseln

I princip ska ditt äktenskap erkännas i alla andra EU-länder, men det gäller inte fullt ut för samkönade äktenskap.

Om du gifter dig i ett annat EU-land än ditt hemland är det bra att registrera äktenskapetditt hemlands konsulat eller hos behörig myndighet.

Om du flyttar till ett annat EU-land för att arbeta får din man eller hustru flytta med dig om han eller hon också är medborgare i ett EU-land. Andra regler gäller om din man eller hustru inte är EU-medborgare.

Exempel från verkligheten

Samkönat äktenskap - när nationell praxis skiljer sig åt

Emma, som är belgisk medborgare, gifte sig med den franska medborgaren Carine i Belgien. När Emma flyttade till Tyskland för att arbeta där flyttade Carine med henne. Men de tyska myndigheterna betraktade dem inte som gifta eftersom samkönade äktenskap inte erkänns i Tyskland.

Men registrerade partnerskap mellan samkönade par tillåts i Tyskland och därför fick Emma och Carine samma rättigheter som ett par med registrerat partnerskap enligt tysk lag.

Offentliga samråd
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd