Navigacijska pot

Posodobitev : 04/04/2016

family

Zakonska zveza

Civilno sklenjena zakonska zveza (izpolnjeni zakonski pogoji, vendar brez verskega obreda) je priznana v vseh državah EU.

Pri drugih oblikah skupnega življenja, denimo registriranih partnerskih skupnostih in zunajzakonskih skupnostih, veljajo drugačna pravila.

Nacionalni predpisi in praksa v zvezi s poroko pa se po posameznih državah zelo razlikujejo, zlasti glede:

  • pravic in dolžnosti zakoncev, denimo premoženjskih razmerij, roditeljskih pravic, ohranitve dekliškega priimka;
  • razmerja med civilno in cerkveno poroko: v nekaterih državah je denimo cerkvena poroka enakovredna civilni, v drugih ni. Če je zakon sklenjen samo s cerkvenim obredom, je pred selitvijo v drugo državo dobro preveriti, kako bo s tamkajšnjim priznanjem zakonskega stana;
  • pogojev za sklenitev zakonske zveze: največ razlik je glede pravice do poroke istospolnih partnerjev. Doslej so jo priznale naslednje države EU: Belgija, Danska, Francija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo (razen Severne Irske).

Formalnosti pred poroko

Če gre za mednarodno vprašanje, denimo če sta zakonca različnih državljanstev ali se po poroki nameravata preseliti v tujino, je dobro preveriti, katera zakonodaja se uporablja za zakonsko zvezo in za skupno premoženje. To bo imelo pomembne posledice na vaše pravice in dolžnosti v zakonski zvezi.

Če se nameravate poročiti v državi EU, ki ni država vašega prebivališča, pri pristojnih organih obeh držav preverite, katere formalnosti morate urediti, da bo zakonska zveza polno priznana v obeh državah. Med temi so lahko tudi zahteve glede prijave ali objave zakonske zveze.

Formalnosti po poroki

Zakonsko zvezo načeloma priznavajo v vseh državah EU, kar pa ne velja v celoti za istospolne zakonske zveze.

Če je zakonska zveza sklenjena v državi EU, v kateri zakonca sicer ne živita, je dobro poroko registrirati na konzularnem uradu države, v kateri zakonca živita.

Če se zaradi dela preselite v drugo državo EU, se vam lahko tam pridruži tudi vaš zakonec, če ima državljanstvo EU. Za zakonce brez državljanstva EU veljajo drugačna pravila.

Praktični primer

Poroka istospolnih partnerjev in različni nacionalni predpisi

Emma iz Belgije in Carine iz Francije sta se poročili v Belgiji. Ko se je Emma zaradi zaposlitve preselila v Nemčijo, je z njo odšla tudi Carine. Vendar tamkajšnji organi niso priznali njune zakonske zveze, saj Nemčija ne dovoljuje poroke istospolnih partnerjev.

Pač pa so Emmi in Carine priznali enake pravice, kot jih imajo istospolni partnerji v registriranih partnerskih skupnostih, ki so v Nemčiji dovoljene.

Javna posvetovanja
    Potrebujete pomoč podporne službe?
    Pomoč in svetovanje