Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 02/10/2017

Związki małżeńskie

Małżeństwo cywilne to związek uznawany prawnie we wszystkich krajach UE.

Do związków innych niż małżeńskie, takich jak zarejestrowane związki partnerskie i związki nieformalne, zastosowanie mają inne zasady.

Krajowe przepisy i praktyki odnoszące się do związków małżeńskich różnią się w poszczególnych krajach, głównie pod względem:

  • praw i obowiązków par w związku małżeńskim: na przykład w odniesieniu do majątku, roli jako rodziców lub używanego nazwiska;
  • stosunku do religijnego i cywilnego związku małżeńskiego: niektóre kraje traktują religijny związek małżeński jako równy cywilnemu, inne nie. W przypadku przeprowadzki za granicę po zawarciu jedynie religijnego związku małżeńskiego pamiętaj o sprawdzeniu, jaki będzie Wasz stan cywilny w nowym kraju;
  • możliwości zawierania małżeństw przez pary tej samej płci. Jest to możliwe w następujących krajach UE: Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Islandii, Niemcy, Norwegii, Portugalia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania (z wyjątkiem Irlandii Północnej).

Więcej informacji na temat przepisów krajowych dotyczących małżeństw i małżeńskich ustrojów majątkowych

Międzynarodowe małżeństwa w UE

Jeśli sprawa dotyczy różnych krajów UE – np. dlatego, że wstąpisz w związek małżeński z obywatelem innego kraju lub ponieważ planujesz zamieszkać po ślubie za granicą, warto pamiętać o następujących kwestiach.

Co zrobić przed ślubem

Sprawdź, którego kraju przepisy mają zastosowanie do Twojego małżeństwa i małżeńskiego ustroju majątkowego. Będzie to mieć istotne znaczenie dla Twoich praw i obowiązków jako współmałżonka.

Jeśli wstąpisz w związek małżeński w kraju UE innym niż Twój kraj zamieszkania, dowiedz się w urzędach obu krajów, jakich formalności musisz dopełnić, aby Twój związek został w obu krajach uznany za ważny i wywoływał skutki prawne. Może się to wiązać z wymogami dotyczącymi rejestracji i publikacji.

Co zrobić po ślubie

Twoje małżeństwo będzie uznawane we wszystkich pozostałych krajach UE – nie dotyczy to jednak w pełni małżeństw osób tej samej płci.

Jeśli wstąpisz w związek małżeński w kraju UE innym niż Twój kraj pochodzenia, powinieneś zarejestrować małżeństwo w konsulacie kraju pochodzenia znajdującym się w kraju, w którym mieszkasz.

Jeśli przeprowadzisz się do innego kraju UE, aby podjąć tam pracę, Twój mąż lub żona ma prawo przyjechać tam i zamieszkać z Tobą. Warto sprawdzić zasady dotyczące pobytu w przypadku:

Prawdziwa historia

Małżeństwa tej samej płci – kiedy krajowe zasady się różnią

Emma, obywatelka belgijska, zawarła w Belgii związek małżeński z Carine, która ma obywatelstwo francuskie. Kiedy Emma wyjechała do pracy do Niemiec, Carine pojechała z nią – jednak władze nie potraktowały ich jak małżeństwa, gdyż w Niemczech związki małżeńskie między osobami tej samej płci nie są prawnie uznawane.

Ponieważ jednak w Niemczech dozwolone są zarejestrowane związki partnerskie między osobami tej samej płci, Emmie i Carine przyznano takie same prawa jak parom zawierającym takie związki.

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy