Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 04/04/2016

family

Małżeństwo

Małżeństwo (cywilny związek małżeński: spełniający wymogi prawne, ale pozbawiony aspektów religijnych) jest uznawane prawnie we wszystkich krajach UE.

Do związków innych niż małżeńskie, takich jak zarejestrowane związki partnerskie i związki nieformalne, zastosowanie mają inne zasady.

Przepisy i praktyki odnoszące się do małżeństwa różnią się w poszczególnych krajach, głównie pod względem:

  • praw i obowiązków par pozostających w związku małżeńskim - np. w odniesieniu do majątku, roli jako rodziców lub używanego nazwiska
  • stosunku między religijnym a cywilnym związkiem małżeńskim - niektóre kraje traktują religijny związek małżeński jako równy cywilnemu, inne nie. W przypadku przeprowadzki do innego kraju po zawarciu jedynie religijnego związku małżeńskiego pamiętaj o sprawdzeniu, jaki będzie Wasz stan cywilny w nowym kraju
  • wymogów dotyczących małżeństwa - najpoważniejsza różnica odnosi się do prawa do zawierania małżeństw przez pary tej samej płci. Aktualnie umożliwiają to następujące kraje UE: Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Portugalia, Szwecja i Wielka Brytania (z wyjątkiem Irlandii Północnej).

Formalności przed ślubem

Jeśli sprawa dotyczy różnych krajów UE - np. dlatego, że wstąpisz w związek małżeński z obywatelem innego kraju lub ponieważ planujesz zamieszkać po ślubie za granicą - sprawdź, którego kraju przepisy mają zastosowanie do Twojego małżeństwa i Twoich małżeńskich stosunków majątkowych. Będzie to mieć istotne znaczenie dla Waszych praw i obowiązków jako współmałżonków.

Jeśli wstąpisz w związek małżeński w kraju UE innym niż Twój kraj zamieszkania, dowiedz się w urzędach obu krajów, jakich formalności musisz dopełnić, aby Twój związek został w obu krajach uznany za ważny i wywoływał skutki prawne. . Może się to wiązać z wymogami dotyczącymi rejestracji i publikacji.

Formalności po ślubie

Teoretycznie jest pewne, że małżeństwo zostanie uznane we wszystkich pozostałych krajach UE - nie dotyczy to jednak w pełni małżeństw między osobami tej samej płci.

Jeśli wstąpisz w związek małżeński w kraju UE innym niż Twój kraj zamieszkania, dobrym pomysłem jest zarejestrowanie małżeństwa w konsulacie Twojego kraju pochodzenia znajdującym się w kraju, w którym mieszkasz.

Jeśli przeprowadzisz się do innego kraju UE do pracy, Twój mąż lub żona ma prawo przyjechać tam i mieszkać z Tobą, jeśli jest obywatelem państwa członkowskiego UE. Do małżonków niebędących obywatelami UE zastosowanie mają inne zasady.

Prawdziwa historia

Małżeństwa tej samej płci - kiedy krajowe zasady się różnią

Emma, obywatelka belgijska, zawarła w Belgii związek małżeński z Carine, która ma obywatelstwo francuskie. Kiedy Emma wyjechała do pracy do Niemiec, Carine pojechała z nią - jednak władze nie potraktowały ich jak małżeństwa, gdyż w Niemczech związki małżeńskie między osobami tej samej płci nie są prawnie uznawane.

Ponieważ jednak w Niemczech dozwolone są zarejestrowane związki partnerskie między osobami tej samej płci, Emmie i Carine przyznano takie same prawa jak parom zawierającym takie związki.

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy