Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 04/04/2016

family

Żwieġ

Żwieġ (żwieġ ċivili: li jilħaq ir-rekwiżiti legali, iżda mingħajr affiljazzjoni reliġjuża) hu status legali li għandu għarfien fil-pajjiżi tal-UE kollha.

Regoli differenti japplikaw għal relazzjonijiet oħrajn li mhumiex żwieġ, bħal relazzjonijiet reġistrati u de facto rabtiet.

Ir-regoli u prattiki nazzjonali għaż-żwieġ huma differenti minn pajjiż għal ieħor, essenzjalment f'dak li jirrigwardja:

  • id-drittijiet u l-obbligi tal-koppji miżżewġin - pereżempju dwar il-proprjetà, ir-rwol bħala ġenituri jew il-kunjom taż-żwieġ tagħhom.
  • ir-relazzjoni bejn żwieġ ċivili u dak reliġjuż - xi pajjiżi jagħrfu ż-żwieġ reliġjuż bl-istess mod taż-żwieġ ċivili, oħrajn ma jagħmlux dan. Jekk tmur tgħix f'pajjiż ieħor meta int miżżewweġ b'mod reliġjuż biss, importanti li tiċċekkja l-konsegwenzi rigward l-istatus taż-żwieġ tiegħek.
  • ir-rekwiżiti għaż-żwieġ - l-aktar differenza importanti hi d-dritt ta' koppji tal-istess sess biex jiżżewġu. Attwalment, dawn li ġejjin huma l-pajjiżi tal-UE li jagħtu dan id-dritt: il-Belġju, id-Danimarka, Franza, il-Lussemburgu, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Portugall, Spanja, l-Isvezja, ir-Renju Unit (barra l-Irlanda ta' Fuq).

Formalitajiet - qabel it-tieġ

Jekk huma involuti pajjiżi differenti tal-UE - pereżempju minħabba li int tiżżewweġ lil xi ħadd ta' nazzjonalità differenti jew minħabba li qed tippjana li tmur tgħix f'pajjiż barrani wara li tiżżewweġ - iċċekkja liema liġijiet tal-pajjiż japplikaw għaż-żwieġ tiegħek u għar-reġim tal-proprjetà matrimonjali tiegħek. Dan iħalli konsegwenzi importanti fuq drittijietek u fuq l-obbligi tiegħek bħala wieħed jew waħda mill-miżżewġin.

Jekk se tiżżewweġ f'pajjiż differenti tal-UE minn dak li qed tgħix fih, iċċekkja mal-awtoritajiet fihom it-tnejn liema formalitajiet huma meħtieġa għaż-żwieġ tiegħek biex dan ikollu seħħ u effett sħiħ fiż-żewġ pajjiżi. Dawn jistgħu jinkludu r-rekwiżiti tar-reġistrazzjoni jew tal-pubblikazzjoni.

Formalitajiet - wara t-tieġ

Teoretikament, iż-żwieġ tiegħek għandu l-garanzija li jingħata għarfien fil-pajjiżi kollha tal-UE - iżda dan ma japplikax għaż-żwiġijiet bejn persuni tal-istess sess.

Jekk tiżżewweġ f'pajjiż tal-UE differenti mill-pajjiż ta' oriġini tiegħek jaqbillek tirreġistra ż-żwieġ fl-uffiċċju konsulari tal-pajjiż ta' oriġini tiegħek fejn tgħix.

Jekk tmur tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE minħabba x- xogħol, martek jew żewġek jista' jiġi jgħix miegħek hemm jekk hu wkoll ċittadin ta' pajjiż ieħor tal-UE. Regoli differenti japplikaw għall- miżżewġin li ma għandhomx ċittadinanza tal-UE.

Storja bħala eżempju

Żwieġ bejn persuni tal-istess sess - meta l-prattiki nazzjonali huma differenti

Emma, ċittadina Belġjana, iżżewġet lil Carine, ċittadina Franċiża, fil-Belġju. Meta Emma kellha tmur tgħix il-Ġermanja minħabba x-xogħol, Carine marret magħha - iżda l-awtoritajiet ma qisuhomx bħala miżżewġin, billi ż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess huwa illegali fil-Ġermanja.

Madanakollu, billi relazzjonijiet reġistrati bejn koppja tal-istess sess huma aċċettati fil-Ġermanja, Emma u Carine ngħataw l-istess drittijiet bħall-koppji li għandhom relazzjonijiet reġistrati skont il-liġi Ġermaniża.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
    Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
    Sib għajnuna u pariri