Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 04/04/2016

family

Laulība

Laulība (proti, civilā kārtā noslēgta laulība, kas atbilst visām juridiskajām prasībām, bet nav saistīta ar reliģiju) ir juridisks statuss, ko atzīst visās ES dalībvalstīs.

Atšķirīgi noteikumi ir spēkā attiecībā uz citiem partnerības veidiem, piemēram reģistrētām partnerattiecībām un faktisku kopdzīvi.

Valstu noteikumi un prakse attiecībā uz laulību dažādās valstīs atšķiras. Galvenās atšķirības ir šajās jomās:

  • precētu pāru tiesības un pienākumi, piemēram, saistībā ar īpašumiem, bērnu aprūpi un uzvārdu pēc laulībām;
  • attiecības starp reliģiskā kārtā un civilā kārtā noslēgtu laulību (dažās valstīs laulāšanos baznīcā uzskata par ekvivalentu civilā kārtā noslēgtai laulībai, bet citās valstīs tā nav). Ja gribat pārcelties uz citu valsti, salaulājušies tikai baznīcā, ir svarīgi noskaidrot, kā tas ietekmē jūsu ģimenes stāvokļa statusu;
  • prasības, ko izvirza personām, kuras grib salaulāties. Visbūtiskākā atšķirība ir tā, vai ir atļauts apprecēties viena dzimuma pāriem. Patlaban šādas tiesības nodrošina Beļģija, Dānija, Francija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Spānija, Zviedrija un Lielbritānija (izņemot Ziemeļīriju).

Formalitātes pirms laulībām

Ja ir iesaistītas vairākas ES dalībvalstis (piemērām, jo grasāties precēties ar citas valsts pilsoni vai gribat pēc laulībām pārcelties uz ārzemēm), noskaidrojiet, kuras valsts likumi attiecas uz jūsu laulībām un laulāto mantiskajām attiecībām. Tas būtiski ietekmēs jūsu kā laulāto tiesības un pienākumus.

Ja grasāties apprecēties nevis tajā valstī, kur dzīvojat, bet gan citā ES dalībvalstī, sazinieties ar abu valstu iestādēm, lai uzzinātu, kādas formalitātes jāveic, lai jūsu laulība būtu spēkā abās valstīs. Piemēram, uzziniet kādas ir prasības attiecībā uz reģistrāciju un publicēšanu.

Formalitātes pēc laulībām

Principā tiek garantēts, ka jūsu laulību atzīs visās pārējās ES dalībvalstīs, tomēr tas pilnībā neattiecas uz viendzimuma laulībām.

Ja esat apprecējies ES dalībvalstī, kas nav jūsu izcelsmes valsts, ir ieteicams laulību reģistrēt jūsu izcelsmes valsts konsulātā tajā valstī, kur dzīvojat.

Ja dodaties strādāt uz citu ES dalībvalsti, jūsu vīram vai sievai ir tiesības pārcelties turp uz dzīvi kopā ar jums, ja arī viņam (-ai) ir kādas ES dalībvalsts pilsonība. Uz dzīvesbiedriem, kas nav ES pilsoņi, attiecas citi noteikumi.

Piemērs no dzīves

Viendzimuma laulība — kad dažādu valstu noteikumi atšķiras

Beļģijas pilsone Emma Beļģijā apprecējās ar Francijas pilsoni Karīni. Kad Emma devās strādāt uz Vāciju, Karīne viņai sekoja, tomēr iestādes viņas neuzskatīja par precētām, jo viendzimuma laulības Vācijā netiek atzītas.

Tomēr, tā kā Vācijā ir atļautas reģistrētas partnerattiecības starp viena dzimuma cilvēkiem, Emmai un Karīnei ir tādas pašas tiesības kā visiem citiem pāriem, kas reģistrējuši savas partnerattiecības atbilstīgi Vācijas likumiem.

Sabiedriskās apspriešanas
    Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
    Vaicājiet, un mēs dosim padomu.