Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 02/10/2017

Laulība

Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtu laulību atzīst visās ES valstīs.

Uz partnerattiecībām (reģistrētām vai nereģistrētām) vai faktisku kopdzīvi attiecas citi noteikumi nekā uz laulību.

Valstu noteikumi un prakse attiecībā uz laulību dažādās valstīs atšķiras, visbiežāk šādās jomās:

  • laulāto tiesības un pienākumi – piemēram, saistībā ar īpašumu, vecāku funkcijām un pēclaulību uzvārdu;
  • atšķirības starp reliģiskā un civilā kārtā noslēgtu laulību – dažas valstis pie garīdznieka noslēgtu laulību uzskata par līdzvērtīgu dzimtsarakstu nodaļā noslēgtai laulībai, bet citas ne. Ja, noslēguši laulību baznīcā, gribat pārcelties uz citu valsti, noskaidrojiet, vai tam ir kāda ietekme uz jūsu ģimenes stāvokļa atzīšanu;
  • iespēja noslēgt viendzimuma laulību. Viendzimuma pāri var apprecēties šādās ES dalībvalstīs: Apvienotā Karaliste (izņemot Ziemeļīriju), Beļģija, Dānija, Francija, Īrija, Islande, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Somija, Spānija, Vācija un Zviedrija.

Iepazīstieties ar valstu noteikumiem par laulībām un laulāto mantiskajām attiecībām

Pārrobežu laulības ES

Vai ir iesaistītas dažādas ES valstis – piemēram, tāpēc, ka grasāties precēties ar citas valsts pilsoni vai gribat pēc laulībām pārcelties uz ārzemēm?

Ko darīt pirms kāzām

Pārbaudiet, kuras valsts tiesības tiks piemērotas jūsu laulībai un laulāto mantiskajām attiecībām. Tas būtiski ietekmēs jūsu kā laulāto tiesības un pienākumus.

Ja plānojat apprecēties nevis tajā valstī, kur dzīvojat, bet gan citā ES dalībvalstī, sazinieties ar abu valstu iestādēm un noskaidrojiet, kādas formalitātes jāveic, lai jūsu laulība būtu spēkā abās valstīs, piemēram, saistībā ar laulības reģistrāciju un publicēšanu.

Ko darīt pēc kāzām

Jūsu laulība tiks atzīta visās pārējās ES dalībvalstīs (tas gan var neattiekties uz viendzimuma laulībām).

Ja precaties ES valstī, kas nav jūsu izcelsmes valsts, ieteicams tomēr reģistrēt laulību izcelsmes valsts konsulātā.

Ja dodaties strādāt uz citu ES dalībvalsti, jūsu sieva vai vīrs drīkst turp pārcelties uz dzīvi kopā ar jums. Pārbaudiet noteikumus par uzturēšanās tiesībām:

Piemērs

Viendzimuma laulība – kad valstu noteikumi atšķiras

Beļģijas pilsone Emma Beļģijā apprecējās ar Francijas pilsoni Karīnu. Kad Emma devās strādāt uz Vāciju, Karīna viņai sekoja, tomēr iestādes abas neuzskatīja par precētām, jo Vācijā viendzimuma laulības netiek atzītas.

Tomēr, tā kā Vācijā viendzimuma pāriem ir atļautas reģistrētas partnerattiecības, Emmai un Karīnai ir tādas pašas tiesības kā visiem citiem pāriem, kas reģistrējuši savas partnerattiecības atbilstīgi Vācijas likumiem.

Sabiedriskās apspriešanas
    Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
    Vaicājiet, un mēs dosim padomu.