Naršymo kelias

Atnaujinta 2016-04-04

family

Santuoka

Santuoka (civilinė santuoka, kuri atitinka teisinius reikalavimus, bet neatsižvelgiama į jokius religinius aspektus) - tai visose ES šalyse pripažįstama teisinė būklė.

Kitokiai nei santuoka partnerystei, pavyzdžiui, registruotai partnerystei ir faktinei sąjungai, taikomos kitos taisyklės.

Santuoką reglamentuojančios nacionalinės taisyklės ir praktika nevienodos įvairiose šalyse. Labiausiai skiriasi šie dalykai:

  • sutuoktinių teisės ir pareigos, pavyzdžiui, susijusios su jų nuosavybe, buvimu tėvais arba santuokine pavarde;
  • religinės ir civilinės santuokos ryšys: kai kuriose šalyse religinė santuoka pripažįstama lygiaverte civilinei, kitose - ne. Jei išvykstate į kitą šalį sudarę tik religinę santuoką, būtinai išsiaiškinkite, kaip joje bus vertinama jūsų šeiminė padėtis;
  • santuokos reikalavimai - didžiausias skirtumas yra tos pačios lyties asmenų teisė tuoktis. Tokią teisę šiuo metu suteikia šios ES šalys: Belgija, Danija, Ispanija, Jungtinė Karalystė (išskyrus Šiaurės Airiją), Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija ir Švedija.

Prieš vedybas sutvarkytini formalumai

Jei santuoka susijusi su keliomis ES šalimis, pavyzdžiui, jei tuokiatės su kitos šalies piliete arba jei ketinate po vedybų persikelti į užsienį, pasitikrinkite, kurios šalies įstatymai taikomi jūsų santuokai ir jūsų, sutuoktinių, turto teisiniam režimui. Tai turės didelės reikšmės jūsų, kaip sutuoktinių, teisėms ir pareigoms.

Jei tuokiatės ne toje ES šalyje, kurioje gyvenate, pasiteiraukite jų abiejų valdžios institucijų, kokiais formalumais turite pasirūpinti, kad jūsų santuoka be jokių išlygų galiotų abiejose šalyse. Be kita ko, gali būti taikomi registravimo arba skelbimo reikalavimai.

Po vedybų sutvarkytini formalumai

Teoriškai užtikrinama, kad jūsų santuoka būtų pripažįstama visose kitose ES šalyse, bet tai visapusiškai netaikoma tos pačios lyties asmenų santuokoms.

Jei susituokiate kitoje nei jūsų kilmės šalis ES šalyje, verta užregistruoti santuoką jūsų kilmės šalies konsulinėje įstaigoje.

Jei persikeliate į kitą ES šalį dirbti, su jumis atvykti gyventi gali jūsų vyras arba žmona, jei jis arba ji taip pat yra kurios nors ES šalies pilietis (-ė). Skirtingos taisyklės taikomos ES pilietybės neturintiems sutuoktiniams.

Atsitikimas

Tos pačios lyties asmenų santuoka: kita šalis - kitos taisyklės

Belgijos pilietė Emma Belgijoje susituokė su Prancūzijos piliete Carine. Kai Emma turėjo išvykti dirbti į Vokietiją, Carine vyko drauge, bet Vokietijoje jos nebuvo laikomos susituokusiomis, nes šioje šalyje tos pačios lyties asmenų santuoka nepripažįstama.

Tačiau tos pačios lyties asmenų registruota partnerystė Vokietijoje leidžiama, tad Emmai ir Carine gali būti suteiktos tokios pačios teisės kaip partnerystę pagal Vokietijos teisę įregistravusioms poroms.

Viešosios konsultacijos
    Pagalbos tarnybos
    Pagalba ir patarimai