Navigációs útvonal

Frissítve : 04/04/2016

family

Házasság

A házasságot (vagyis a vonatkozó jogi követelményeknek megfelelő polgári házasságot, nem pedig az egyház színe előtt s az egyházi törvények szerint létrejött házasságot) mindegyik EU-tagország elismeri.

A házasságtól különböző életközösségekre - így például a bejegyzett élettársi kapcsolatra és a de facto élettársi kapcsolatra más szabályok vonatkoznak.

A házassággal kapcsolatos szabályozás és gyakorlat országról országra eltér egymástól. A főbb különbségek a következő területeken jelentkeznek:

  • a házaspárok jogai és kötelezettségei - többek között a vagyonjog, a szülői szerep, illetve a névviselés tekintetében;
  • az egyházi és a polgári házasság elismerése - egyes országok az egyházi házasságot a polgári házassággal egyenértékűnek ismerik el, más országok viszont nem. Ha Ön kizárólag egyházi házasságot köt, polgárit nem, majd másik országba költözik, feltétlenül nézzen utána, mit jelent mindez az Ön családi állapotára nézve;
  • a házasságkötéssel kapcsolatos követelmények - a legjelentősebb különbség az azonos nemű párok házasságkötéshez való jogával kapcsolatos. Jelenleg a következő uniós országok engedélyezik az azonos nemű párok házasságát: Belgium, Dánia, az Egyesült Királyság (kivéve Észak-Írországot), Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Portugália, Spanyolország és Svédország.

Ügyintézés - a házasságkötés előtt

Ha a házasságkötés több uniós országot érint - például azért, mert Ön külföldi állampolgárral lép házasságra, vagy mert a házasságkötést követően párjával külföldre kívánnak költözni –, nézzen utána, melyik ország joga az irányadó az Ön házassága és a házassági vagyonközösség tekintetében. Ez fontos következményekkel jár arra nézve, milyen jogai és kötelezettségei vannak Önnek és házastársának.

Ha Ön nem a lakhelye szerinti országban, hanem egy másik uniós országban köt házasságot, mindkét országban kérjen tájékoztatást a hatóságoktól arról, milyen adminisztratív követelményeknek kell eleget tennie annak érdekében, hogy a házasság mindkét helyen teljes jogerővel bírjon. A követelmények közé nyilvántartásba vételi és közzétételi kötelezettségek egyaránt tartozhatnak.

Ügyintézés - a házasságkötés után

Az uniós országban kötött házasságot elvileg az EU összes országában elismerik, ez azonban nem vonatkozik teljes mértékben az azonos nemű párok házasságára.

Ha Ön nem a származási országban, hanem egy másik uniós tagállamban köt házasságot, tanácsos házasságát anyakönyveztetnie a lakhely szerinti országban a származási hely szerinti ország konzulátusán.

Ha Ön munkavállalás céljából másik európai uniós országba költözik, házastársa kiköltözhet Önhöz és Önnel élhet, ha ő is EU-tagország állampolgára. Az Európai Unión kívüli ország állampolgárságával rendelkező házastársakra más szabályok vonatkoznak.

Konkrét eset

Azonos nemű párok házassága - tagállami különbségek

A belga állampolgárságú Emma és a francia állampolgárságú Carine házasságot kötött egymással Belgiumban. Amikor Emmának munkája miatt Németországba kellett költöznie, Carine vele ment. Németországban azonban a hatóságok nem tekintették őket házaspárnak, mivel az ország nem ismeri el az azonos nemű párok házasságát.

Tekintettel azonban arra, hogy Németország engedélyezi az azonos nemű párok közötti bejegyzett élettársi kapcsolatot, Emma és Carine ugyanolyan jogokban részesülhet az országban, mint a bejegyzett élettársi kapcsolatban élő személyek.

Nyilvános konzultációk
    Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
    Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz