Navigointipolku

Päivitetty : 04/04/2016

family

Avioliitto

Avioliitto (siviiliavioliitto, joka täyttää lain edellytykset, muttei ole solmittu minkään uskonnon puitteissa) tunnustetaan kaikissa EU-maissa.

Kun kyseessä on muu liitto kuin avioliitto, esimerkiksi rekisteröity parisuhde tai avoliitto, sovelletaan eri sääntöjä.

Avioliittoa koskevat kansalliset säännökset ja käytännöt poikkeavat toisistaan eri maissa. Merkittävimmät erot liittyvät seuraaviin seikkoihin:

  • aviopuolisoiden oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat esimerkiksi omaisuuden hallintaa, vanhemmuutta tai sukunimen muuttamista avioliiton yhteydessä
  • kirkollisen ja siviiliavioliiton välinen suhde - toisissa maissa kirkollinen avioliitto on samanarvoinen siviiliavioliiton kanssa, toisissa taas ei. Jos muutat toiseen maahan kirkollisen avioliiton solmittuasi, muista tarkistaa, miten tämä vaikuttaa siviilisäätyysi
  • avioliiton edellytykset - merkittävin eroavaisuus koskee samaa sukupuolta olevien puolisoiden oikeutta mennä naimisiin. Tällä hetkellä siihen on oikeus seuraavissa EU-maissa:Alankomaat, Belgia, Espanja, Luxemburg, Portugali, Ranska, Ruotsi, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta (lukuun ottamatta Pohjois-Irlantia)..

Muodollisuudet ennen avioliiton solmimista

Jos on kysymys EU-maiden rajat ylittävästä tapauksesta - tuleva puolisosi on esimerkiksi toisen maan kansalainen tai aiot muuttaa avioliiton solmimisen jälkeen ulkomaille - kannattaa tarkistaa etukäteen, minkä maan lainsäädäntöä avioliittoosi ja aviovarallisuussuhteisiin sovelletaan. Lainsäädännöllä on merkittäviä vaikutuksia oikeuksiinne ja velvollisuuksiinne puolisoina.

Jos menet naimisiin oman asuinmaasi ulkopuolisessa EU-maassa, on hyvä tarkistaa kummankin maan viranomaisilta, mitä muodollisuuksia vaaditaan, jotta avioliittosi olisi niissä lainvoimainen. Edellytyksenä voi olla avioliiton rekisteröiminen tai avioliittoilmoituksen julkaiseminen.

Muodollisuudet avioliiton solmimisen jälkeen

Periaatteessa avioliitto on tunnustettava kaikissa muissa EU-maissa, mutta tämä ei aina koske samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisiä avioliittoja.

Jos menet naimisiin jossain toisessa EU-maassa kuin kotimaassasi, on hyvä rekisteröidä avioliitto kotimaasi konsulaatissa.

Jos muutat toiseen EU-maahan töihin, aviomiehelläsi tai -vaimollasi on oikeus muuttaa luoksesi asumaan, jos hän on jonkin EU-maan kansalainen. Jos puolisosi ei ole EU-kansalainen, sovelletaan eri sääntöjä.

Esimerkkitapaus

Samaa sukupuolta olevien välinen avioliitto - kun kansalliset käytännöt poikkeavat toisistaan

Belgian kansalainen Emma meni Belgiassa naimisiin Ranskan kansalaisen Carinen kanssa. Kun Emma joutui muuttamaan työn perässä Saksaan, Carine muutti hänen kanssaan. Viranomaiset eivät kuitenkaan pitäneet heitä aviopuolisoina Saksassa, jossa samaa sukupuolta olevien väliset avioliitot eivät ole sallittuja.

Saksassa sallitaan kuitenkin samaa sukupuolta olevien väliset rekisteröidyt parisuhteet, joten Emmalla ja Carinella on samat oikeudet kuin Saksan lainsäädännön mukaisessa rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla puolisoilla.

Julkiset kuulemismenettelyt
    Tarvitsetko asiantuntija-apua?
    Apua ja neuvontaa