Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 04/04/2016

family

Abielu

Abielu (tsiviilõiguslikku abielu - s.o abielu, mis vastab õiguslikele nõuetele, kuid ei ole sõlmitud kiriklikult) tunnustatakse kõigis ELi liikmesriikides.

Sellise partnerluse, mis ei ole abielu, vaid näiteks registreeritud partnerlus või faktiline kooselu, suhtes kohaldatakse erinevaid eeskirju.

Abielu käsitlevad liikmesriikide eeskirjad ja praktika erinevad riigiti peamiselt seoses järgmisega:

  • abielupaaride õigused ja kohustused, näiteks seoses kinnisvara, lapsevanemaks olemise või perekonnanimega;
  • kirikliku ja tsiviilõigusliku abielu vahelised seosed - mõnedes riikides tunnustatakse kiriklikku abielu võrdsena tsiviilõiguslikuga, kuid teistes mitte. Kui asute elama teise riiki pärast kirikliku abielu sõlmimist, on oluline teha kindlaks, mis tagajärjed on sellel teie perekonnaseisule;
  • abielule esitatavad nõuded - kõige suurem erinevus on samasooliste paaride õiguses abielluda. Praegu kehtib selline õigus järgmistes ELi liikmesriikides: Belgia, Hispaania, Luksemburg, Madalmaad, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Taani ning Ühendkuningriik (v.a. Põhja-Iirimaa) .

Formaalsused enne abiellumist

Kui põhjusel, et abiellute teise riigi kodanikuga või kavatsete pärast abiellumist asuda elama teise riiki, on asjaga seotud eri liikmesriigid, siis tehke kindlaks, millise riigi õigusakte kohaldatakse teie abielu ning teie abieluvara suhtes. Sellel on olulised tagajärjed teie õigustele ja kohustustele abikaasadena.

Kui abiellute mõnes teises ELi liikmesriigis, kus te ei ela, siis tehke mõlema riigi ametiasutustes kindlaks, milliseid nõudeid tuleb täita, et teie abielu oleks täielikult seaduslik mõlemas riigis. See võib hõlmata nõuet registreerida või avalikustada oma abielu.

Formaalsused pärast abiellumist

Põhimõtteliselt on teile tagatud teie abielu tunnustamine kõigis ELi liikmesriikides. See ei kehti täielikult samasooliste isikute abielude puhul.

Kui abiellute mõnes ELi liikmesriigis, mis ei ole teie päritoluriik, siis oleks mõistlik registreerida abielu oma päritoluriigi konsulaarasutuses.

Kui asute mõnda teise ELi liikmesriiki tööle, siis on teie abikaasal õigus sinna koos teiega elama asuda kui ta on mõne ELi liikmesriigi kodanik. Erinevaid reegleid kohaldatakse juhul, kui abikaasal ei ole ELi kodakondsust.

Näidisjuhtum

Samasooliste abieluga seotud erinevused liikmesriikide praktikas

Belgia kodanik Emma abiellus Belgias Prantsusmaa kodaniku Carinega. Kui Emma pidi töötamise eesmärgil asuma elama Saksamaale, läks Carine temaga kaasa, kuid ametiasutustes ei käsitatud neid abielus olevatena, kuna Saksamaal ei tunnustata samasooliste isikute abielu.

Kuid kuna Saksamaal on lubatud samasooliste isikute registreeritud partnerlus, võivad Emma ja Carine saada samad õigused, mis on Saksamaa õigusaktide kohaselt registreeritud partnerluses elavatel paaridel.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Küsige abi ja nõuandeid