Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 04/04/2016

family

Γάμος

Ο γάμος (πολιτικός γάμος: τήρηση νομικών υποχρεώσεων χωρίς μνεία θρησκεύματος) είναι ένα νομικό καθεστώς που αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Για συμβίωση εκτός γάμου, όπως η καταχωρισμένη και η ελεύθερη συμβίωση, ισχύουν διαφορετικές ρυθμίσεις.

Οι εθνικές ρυθμίσεις και πρακτικές όσον αφορά τον γάμο διαφέρουν από τη μια χώρα στην άλλη, κυρίως όσον αφορά τα εξής.

  • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παντρεμένων ζευγαριών, που αφορούν για παράδειγμα την περιουσία τους, τον ρόλο τους ως γονέων ή το επώνυμο μετά την τέλεση του γάμου.
  • τη σχέση μεταξύ θρησκευτικού και πολιτικού γάμου: άλλες χώρες αναγνωρίζουν τον θρησκευτικό γάμο ως ισοδύναμο του πολιτικού και άλλες όχι. Αν μετακομίσετε σε άλλη χώρα έχοντας τελέσει μόνο θρησκευτικό γάμο, θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξετε τι ακριβώς ισχύει εκεί για την οικογενειακή σας κατάσταση.
  • τις προϋποθέσεις για την τέλεση του γάμου: η σημαντικότερη διαφορά είναι το δικαίωμα ζευγαριών του ίδιου φύλου να παντρεύονται. Από σήμερα, οι ακόλουθες χώρες της ΕΕ παρέχουν αυτό το δικαίωμα: Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο (εξαιρουμένων της Βόρειας Ιρλανδίας), Ισπανία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Σουηδία.

Διατυπώσεις: πριν από τον γάμο

Αν εμπλέκονται διάφορες χώρες της ΕΕ -επειδή, π.χ., παντρεύεστε με άτομο διαφορετικής υπηκοότητας, ή επειδή σκοπεύετε να μετακομίσετε στο εξωτερικό μετά τον γάμο σας- ενημερωθείτε για το ποιας χώρας οι νόμοι διέπουν τον γάμο σας και τα περιουσιακά δικαιώματα των συζύγων. Οι πληροφορίες αυτές έχουν σημαντικές συνέπειες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως συζύγων.

Αν σκοπεύετε να παντρευτείτε σε διαφορετική χώρα της ΕΕ από εκείνη στην οποία ζείτε, ζητήστε από τις αρχές πληροφορίες σχετικά με τις διατυπώσεις που πρέπει να γίνουν και στις δύο χώρες, ώστε ο γάμος σας να έχει πλήρη ισχύ και αποτελέσματα και στις δύο χώρες. Ενδέχεται να απαιτείται καταχώριση ή δημοσίευση στον Τύπο.

Διατυπώσεις: μετά τον γάμο

Κατά κανόνα, ο γάμος σας αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, αλλά αυτό δεν ισχύει απολύτως όταν πρόκειται για γάμους ζευγαριών του ίδιου φύλου.

Αν παντρευτείτε σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη χώρα καταγωγής σας, θα ήταν σκόπιμο να δηλώσετε τον γάμο σας στο προξενείο της χώρας καταγωγής σας που βρίσκεται στη χώρα στην οποία ζείτε.

Αν μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ για λόγους εργασίας, ο/η σύζυγός μπορεί να σας συνοδεύσει και να ζήσει μαζί σας εκεί, εφόσον είναι επίσης υπήκοος χώρας της ΕΕ. Για συζύγους που δεν είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ ισχύουν διαφορετικοί κανόνες.

Μια αληθινή ιστορία

Γάμος ζευγαριών του ίδιου φύλου: όταν οι εθνικές πρακτικές διαφέρουν

Η Έμμα, Βελγίδα υπήκοος, παντρεύτηκε με την Καρίν, Γαλλίδα υπήκοο, στο Βέλγιο. Όταν η Έμμα μετακόμισε στη Γερμανία για να εργαστεί, η Καρίν την ακολούθησε. Οι αρχές όμως δεν αναγνώρισαν τον γάμο, επειδή ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου δεν αναγνωρίζεται στη Γερμανία.

Ωστόσο, επειδή στη Γερμανία επιτρέπεται η καταχωρισμένη συμβίωση για άτομα του ίδιου φύλου, η Έμμα και η Καρίν μπορούν να έχουν δικαιώματα ίδια με αυτά που παρέχονται στα ζευγάρια που ζουν με το καθεστώς της καταχωρισμένης συμβίωσης σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές