Cesta

Aktualizováno : 04/04/2016

family

Svazek manželský

Občanský neboli civilní sňatek (tj. ze zákona, nikoli podle náboženské příslušnosti) je právní status uznáván ve všech zemích EU.

Naproti tomu pravidla upravující jiné typy soužití, např. registrované partnerství nebo soužití nesezdaných párů, se v jednotlivých zemích liší.

Pravidla jednotlivých zemí týkající se manželského svazku se odlišují především v těchto oblastech:

  • práva a povinnosti sezdaných osob - např. majetková práva, rodičovské povinnosti, změna příjmení po svatbě apod.
  • vztah mezi církevním a civilním sňatkem - v některých zemích se církevní svatba považuje za ekvivalent svatby civilní, v jiných nikoli. Pokud jste uzavřeli pouze církevní sňatek a stěhujete se do zahraničí, je záhodno se informovat, jaké to bude mít důsledky pro váš rodinný stav.
  • podmínky pro uzavření sňatku - klasickým příkladem jsou rozdíly v možnosti uzavřít manželství osob stejného pohlaví. V současnosti je to možné v těchto zemích EU: v Belgii, Dánsku, Francii, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku, Švédsku a ve Spojeném království (zatím mimo Severní Irsko).

Formality před svatbou

Pokud chystáte svatbu v jiné zemi EU, berete si státního příslušníka jiné členské země nebo se po svatbě chystáte přestěhovat do zahraničí, doporučujeme vám si zjistit, které právní předpisy se na váš sňatek a související otázky (např. majetkové) vztahují - tedy právo které země bude rozhodné. To totiž bude mít velmi důležité důsledky pro vaše práva a povinnosti vyplývající ze sňatku manželského.

Pokud chystáte svatbu v jiné zemi EU, než kde žijete, kontaktujte raději příslušné orgány v obou zemích a zjistěte si, jaké formality jsou zapotřebí, aby byl váš sňatek právoplatný a účinný v obou zemích. Může jít například o povinnost změnu rodinného stavu nahlásit apod.

Formality po svatbě

Teoreticky by vám měl být sňatek uznán ve všech zemích EU - to však vždy neplatí u svazků osob stejného pohlaví.

Pokud se budete brát v jiné členské zemi EU, než odkud pocházíte, bylo by dobré si sňatek nechat zaregistrovat na konzulárním úřadě v zemi, kde žijete.

Pokud se chystáte odstěhovat do jiné země EU za prací, váš manžel, popř. manželka tam může žít s vámi, pokud jste oba státním příslušníkem jedné z členských zemí. Na manžele a manželky bez občanství EU se vztahují jiná pravidla.

Příklad

Sňatek osob stejného pohlaví - rozdíly mezi členskými státy

Emma z Belgie se vdala za Carine, která pochází z Francie. Svatba se konala v Belgii. Emma dostala pracovní nabídku v Německu a Carine se rozhodla odjet s ní. Jejich sňatek však nebyl německými úřady uznán, protože v Německu není svatba osob stejného pohlaví povolena.

Povoleno je ale registrované partnerství osob stejného pohlaví, a tak bylo možné Emmě a Carine v rámci německých právních předpisů přisoudit stejná práva, jako mají jiné registrované páry.

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství