Cesta

Aktualizováno : 17/10/2016

family

Manželství

Z uzavření občanského sňatku vyplývá právní postavení, které se uznává ve všech zemích EU.

Na registrované partnerství a obdobné svazky nebo soužití ve společné domácnosti se vztahují odlišná pravidla.

V jednotlivých zemích se v případě manželství uplatňují různá pravidla a postupy, a to především pokud jde o:

  • práva a povinnosti sezdaných párů týkající se například jejich nemovitostí, rodičovských povinností nebo jejich příjmení získaných sňatkem
  • vztah mezi náboženským a občanským sňatkem – některé země uznávají církevní sňatek za rovnocenný k civilnímu sňatku, jiné nikoli. Pokud máte uzavřen pouze církevní sňatek a stěhujete se do jiné země, ověřte si , zda to nebude mít dopad na rozsah platnosti a účinnosti vašeho rodinného stavu
  • možnost uzavření manželství pro stejnopohlavní páry. V současnosti toto právo existuje v Belgii, Dánsku, Francii, Irsku, Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku, Švédsku a ve Spojeném království (vyjma Severního Irska).

Další informace o předpisech jednotlivých zemí týkajících věcí manželských a majetkových poměrů v manželství

Přeshraniční sňatky uzavřené v EU

Jako „přeshraniční" se označují případy, které se týkají různých zemí EU – například proto, že uzavřete sňatek s občanem jiného státu, nebo proto, že se po svatbě budete stěhovat do jiné země.

Co je třeba udělat před uzavřením sňatku

Ověřte si, čí právní předpisy (tj. které země) se budou vztahovat na vaše manželství a majetkové poměry v manželství. Tato skutečnost má na to, jaká mají manželé práva a povinnosti, značný vliv.

Pokud uzavíráte sňatek v jiné zemi EU, než kde žijete, ověřte si na příslušných úřadech obou zemí, jaké formální náležitosti je třeba splnit, aby váš sňatek byl v celém rozsahu platný a účinný v obou zemích. Mezi tyto náležitosti mohou patřit požadavky týkající se registrace nebo zveřejnění.

Co je třeba udělat po uzavření sňatku

Váš sňatek bude uznán ve všech ostatních zemích EU (nevztahuje se v plném rozsahu na sňatky osob stejného pohlaví).

Pokud uzavíráte sňatek v zemi EU, která není vaší zemí původu, doporučuje se, abyste jej zaregistrovali na konzulárním úřadě vaší domovské země.

Pokud se přestěhujete do jiné země EU za prací, může se váš manžel nebo manželka přestěhovat s vámi a v dané zemi pobývat. Informace o právech pobytu pro:

Typická situace

Manželství osob stejného pohlaví – rozdíly v postupech jednotlivých zemí

Emma, belgická státní příslušnice, si v Belgii vzala Francouzku Carine. Když se později přestěhovaly do Německa, protože tam Emma dostala místo, nebyly považovány za manželský pár, protože sňatky stejnopohlavních párů se v Německu neuznávají.

V Německu nicméně existuje registrované partnerství osob stejného pohlaví, takže pro Emmu a Carine z německých zákonů vyplývají stejná práva, jako mají v Německu registrovaní partneři.

Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství