Навигационна пътека

Актуализация : 04/04/2016

family

Брак

Гражданският брак (отговарящ на законовите изисквания, но без религиозна принадлежност) е гражданско състояние, което се признава във всички страни от ЕС.

За партньорства, различни от брак, като например регистрирано партньорство и фактическо съжителство, се прилагат различни правила.

Националните правила и практики за брака са различни в различните страни, предимно по отношение на:

  • правата и задълженията на брачните двойки - например по отношение на собствеността, родителската роля и името след брака;
  • връзката между църковен и граждански брак - някои страни признават църковния брак за равностоен на гражданския, а други - не. Ако се премествате в друга страна, след като сте сключили само църковен брак, важно е да проверите какви ще са последствията за вашето гражданско състояние;
  • условията за сключване на брак - най-значителната разлика е по отношение на правото на двойките от един и същ пол да сключват брак. Към момента следните страни от ЕС позволяват това - Белгия, Дания, Нидерландия, Португалия, Испания, Франция, Люксембург, Швеция, Обединеното кралство (с изключение на Северна Ирландия).

Формалности преди брака

Ако различни страни от ЕС имат отношение към брака ви - например ако сключвате брак с гражданин на друга страна или ако планирате да се преместите в чужбина след брака - проверете законите на коя страна важат за вашия брак и за вашия режим на собственост след него. Това ще има важни последствия за вашите права и задължения като съпрузи.

Ако сключвате брак в страна от ЕС, различна от страната, в която живеете, проверете в органите в двете държави какви са необходимите формалности, за да може бракът да е в сила и в двете. Сред формалностите могат да бъдат изисквания за регистриране или публикуване.

Формалности след брака

На теория вашият брак трябва да бъде признат във всички страни от ЕС, но това не се отнася напълно до бракове между партньори от един и същ пол.

Ако сключите брак в страна, различна от вашата страна на произход, добре е да регистрирате брака в консулската служба на страната ви на произход в страната, в която живеете.

Ако се преместите в друга страна от ЕС по работа, вашият съпруг или съпруга могат да дойдат да живеят с вас, ако и те са граждани на ЕС. За съпрузите, които не са граждани на ЕС, важат различни правила.

Лична история

Брак между партньори от един и същ пол - когато националните практики се различават

Белгийката Ема сключва брак с французойката Карин в Белгия. Когато Ема се премества да работи в Германия, Карин я последва, но властите не ги считат за брачни партньори, тъй като в Германия бракът между партньори от един и същ пол не се признава.

Същевременно, тъй като в Германия регистрираното партньорство между партньори от един и същ пол е позволено, Ема и Карин могат да получат същите права като регистрираните съгласно немското право двойки.

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети