Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Aktualizované : 25/04/2017

Najčastejšie otázky - Manželstvo

 • Mal som sobáš v štáte, ktorého nie som štátnym príslušníkom. Som povinný zaregistrovať sobáš v mojom domovskom štáte?

  NIE - registrácia sobáša v domovskom štáte nie je povinná, ale môžete o ňu požiadať. Ak ste splnili podmienky uzavretia manželstva podľa predpisov štátu, kde sa sobáš konal, bude vaše manželstvo automaticky uznané v celej EÚ - s výnimkou prípadu, že ide o manželstvo osôb rovnakého pohlavia, ktoré v súčasnosti uznáva len 7 členských štátov EÚ: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko.

 • So snúbencom žijeme na Slovensku a chceli by sme sa vziať v Taliansku počas našej dovolenky. Máme automatické právo zosobášiť sa v inej krajine EÚ?

  NIE - Závisí od talianskych úradov, či vám sobáš v Taliansku povolia. V zásade vám umožnia sobáš, len ak máte na Taliansko nejakú väzbu, napríklad aspoň jeden z vás tam žije alebo má talianske občianstvo. No v prípade, že vám úrady sobáš umožnia, bude platiť v celej EÚ.

  Keď sa vrátite naspäť na Slovensko, budete si musieť dokumenty, ktoré potvrdzujú váš rodinný stav, aktualizovať na základe talianskeho sobášneho listu.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo

  Pomoc a poradenstvo