Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn

Páry

Aktualizované : 06/06/2013

Manželstvo

FAQs Manželstvo

 • Mal som sobáš v štáte, ktorého nie som štátnym príslušníkom. Som povinný zaregistrovať sobáš v mojom domovskom štáte?

  NIE - registrácia sobáša v domovskom štáte nie je povinná, ale môžete o ňu požiadať. Ak ste splnili podmienky uzavretia manželstva podľa predpisov štátu, kde sa sobáš konal, bude vaše manželstvo automaticky uznané v celej EÚ - s výnimkou prípadu, že ide o manželstvo osôb rovnakého pohlavia, ktoré v súčasnosti uznáva len 7 členských štátov EÚ: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko.

 • So snúbencom žijeme na Slovensku a chceli by sme sa vziať v Taliansku počas našej dovolenky. Máme automatické právo zosobášiť sa v inej krajine EÚ?

  NIE - Závisí od talianskych úradov, či vám sobáš v Taliansku povolia. V zásade vám umožnia sobáš, len ak máte na Taliansko nejakú väzbu, napríklad aspoň jeden z vás tam žije alebo má talianske občianstvo. No v prípade, že vám úrady sobáš umožnia, bude platiť v celej EÚ.

  Keď sa vrátite naspäť na Slovensko, budete si musieť dokumenty, ktoré potvrdzujú váš rodinný stav, aktualizovať na základe talianskeho sobášneho listu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi