Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 25/06/2015

KKK - Abielu

  • Abiellusin teises ELi liikmesriigis, mille kodanik ma ei ole. Kas pean abielu registreerima ka oma koduriigis?

    EI - Te võite taotleda abielu registreerimist ka oma koduriigis, kuid see ei ole kohustuslik. Kui kõik asjaomase liikmesriigi (kus te abiellusite) seadustega ettenähtud tingimused on täidetud, tunnustatakse teie abielu automaatselt kõikjal ELis, välja arvatud juhul, kui tegemist on samasooliste abieluga. Samasooliste abielu tunnistatakse vaid 7 ELi liikmesriigis: Belgias, Hispaanias, Madalmaades, Portugal, Prantsusmaas, Rootsis ja Taani.

  • Elan koos oma kihlatuga Slovakkias ning sooviksin abielluda Itaalias, kui sõidame sinna puhkust veetma. Kas meil on automaatselt õigus abielluda mõnes teises ELi liikmesriigis?

    EI - see on Itaalia ametiasutuste otsustada, kas saate seal abielluda või mitte. Üldjuhul võimaldavad nad teil seal abielluda vaid juhul, kui teil on Itaaliaga mõni seos − näiteks vähemalt üks teist elab seal või vähemalt ühel teist on Itaalia kodakondsus. Kuid juhul, kui nad seda lubavad, tunnustatakse teie abielu kogu ELis.

    Kui naasete Slovakkiasse, väljastatakse teile Itaalia abielutunnistuse põhjal mis tahes ametlikud dokumendid, mis tõendavad muudatust teie perekonnaseisus.

Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid