Sökväg

Uppdaterat : 02/02/2016

family

Underhåll (till familjemedlemmar)

Reglerna om skyldigheten att betala underhåll ser olika ut i olika länder. Vad underhållet omfattar skiljer sig också åt. Men om du är skyldig att betala underhåll till någon i ett annat EU-land eller får underhåll från någon i ett annat EU-land gäller EU:s regler.

Vilket lands domstol har ansvaret?

Du ska i första hand lämna in en ansökan om underhåll till domstolen

  • i det land där din före detta partner eller anhörig bor
  • i det land där personen som vill ha underhåll bor
  • som ansvarar för ärenden som gäller ditt civilstånd (t.ex. din skilsmässa) eller föräldraansvar – om underhållsfrågan är kopplad till ärendena.

Om din före detta partner eller anhörig går med på det, och vissa förutsättningar gäller, kan ni gemensamt välja vilken domstol som ska avgöra ert ärende. Det gäller dock inte om tvisten gäller underhåll till ett minderårigt barn.

Om ett ärende rör två eller flera EU-länder behöver det inte vara lagen i det land där du ansöker som avgör ditt ärende.

Läs mer om vilken lagstiftning som gäller ditt underhållsärende English, hur en lagkonflikt kan lösas och vilka följderna kan bli.

Myndigheten som ansvarar för underhållsfrågor i EU-landet där du bor kan hjälpa dig att lämna in ansökan om underhåll utomlands.

Verkställighet av underhållsbeslut utomlands

Om du vill få ett underhållsbeslut från ett EU-land verkställt i ett annat, finns det ett förenklat förfarande.

Myndigheten som ansvarar för underhållsfrågor i EU-landet där du bor kan hjälpa dig att få underhållet utbetalat.

Läs mer om verkställighet, det förenklade EU-förfarandet och vilka myndigheter som handlägger dem i de olika länderna:

Välj land:

Offentliga samråd
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd