Navigacijska pot

Posodobitev : 02/02/2016

family

Preživnina (za družinske člane)

Pravila o preživnini se med državami razlikujejo. Obseg podpore ni povsod enak. Vendar pa preživnino, ki se zagotavlja v čezmejnih zadevah, urejajo predpisi EU.

Pristojnost držav

Zahtevek za uveljavljanje pravice do preživnine lahko vložite pri sodišču:

  • v državi, v kateri prebiva vaš bivši partner ali sorodnik,
  • v državi, v kateri prebiva upravičenec do preživnine,
  • pristojnem za zadevo v zvezi z vašim statusom (npr. razvezo) ali starševsko skrbjo – če je vprašanje preživnine povezano s to zadevo.

Razen v primerih, ki zadevajo preživnino za otroke do 18 let, lahko pod določenimi pogoji in če se s tem strinja vaš bivši zakonec ali družinski član, skupaj izberete pristojno sodišče.

Če zadeva zajema dve ali več držav članic EU, pristojna zakonodaja ni nujno zakonodaja države, v kateri lahko vložite svoj zahtevek.

Informacije o tem, katera zakonodaja se uporablja za vaš zahtevek za preživnino English, kako se rešujejo konflikti predpisov in kakšne so posledice.

Organ, pristojen za preživnine v državi, v kateri prebivate, vam lahko pomaga posredovati zahtevek za preživnino v tujino.

Izvrševanje odločb o preživnini v tujini

Če želite, da se odločba o preživnini, sprejeta v eni državi EU, izvrši v drugi, lahko uporabite poenostavljen postopek

Organ, pristojen za preživnine v državi vašega prebivališča, vam lahko pomaga pri čezmejni izterjavi preživnine.

Uveljavljanje preživnine, poenostavljeni postopek in pristojni organi po državah EU:

Izberite:

Zakonodaja EU
  • Preživnina čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
  • Pristojnost, priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Javna posvetovanja
    Potrebujete pomoč podporne službe?
    Pomoč in svetovanje