Cale de navigare

Actualizare : 02/02/2016

family

Pensia de întreţinere (a membrilor de familie)

Normele privind plata pensiei de întreţinere şi cuantumul acesteia variază de la o ţară la alta. Dacă trebuie să primiţi pensie de întreţinere din partea unei persoane aflate în altă ţară din UE sau dacă, dimpotrivă, trebuie să trimiteţi pensie de întreţinere în altă ţară din UE, se aplică normele europene.

Instanţa cărei ţări este competentă să se pronunţe?

În cazuri legate de pensia de întreţinere vă puteţi adresa instanţelor:

  • din ţara în care locuieşte fostul partener/ membrul de familie
  • din ţara în care locuieşte persoana care solicită pensia de întreţinere
  • abilitate să se ocupe de cazuri care implică statutul dumneavoastră (de ex. divorţul) sau aspecte legate de autoritatea părintească - dacă acestea sunt relevante pentru situaţia în cauză.

Dacă litigiul nu se referă la obligaţii de întreţinere faţă de un minor, puteţi, în anumite condiţii şi de comun acord cu fostul partener/ membrul de familie, să alegeţi împreună instanţa care urmează să se pronunţe în cazul dumneavoastră.

Dacă sunt implicate mai multe ţări, legislaţia care reglementează acordarea pensiei de întreţinere nu este neapărat legislaţia ţării în care puteţi înainta cererea.

Aflaţi ce legislaţie se aplică English în situaţia dumneavoastră, cum se poate soluţiona un conflict între legislaţii şi cu ce consecinţe.

Autoritatea centrală care răspunde de pensiile de întreţinere din ţara în care locuiţi vă poate ajuta să înaintaţi o cerere în străinătate.

Executarea hotărârilor în străinătate

Dacă doriţi ca o hotărâre judecătorească privind pensia de întreţinere să fie executată în altă ţară din UE, aveţi la dispoziţie o procedură simplificată.

Autoritatea centrală care răspunde de pensiile de întreţinere din ţara în care locuiţi vă poate ajuta să vă recuperaţi pensia de întreţinere.

Pentru informaţii privind măsurile naţionale de executare, procedura europeană simplificată şi autorităţile competente, accesaţi linkurile de mai jos.

Selectaţi:

Consultaţii publice
    Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
    Solicitați sprijin și consiliere