Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 02/02/2016

family

Alimenty (świadczenia na rzecz członków rodziny)

Przepisy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych różnią się zależnie od kraju. Wysokość tego wsparcia nie jest wszędzie taka sama. Kiedy jednak musisz płacić alimenty na rzecz osoby w innym kraju UE lub od takiej osoby je otrzymywać, zastosowanie mają przepisy UE.

Sąd którego kraju jest właściwy w danej sprawie?

Sprawę dotyczącą alimentów możesz wnieść głównie do sądów:

 • w kraju, w którym mieszka Twój były partner lub krewny
 • w kraju, w którym mieszka osoba mająca roszczenia alimentacyjne
 • właściwych w sprawach związanych ze stanem cywilnym (np. rozwód) lub odpowiedzialnością rodzicielską – o ile kwestia alimentów dotyczy takich spraw.

Pod pewnymi warunkami i za zgodą Twojego byłego partnera możecie wspólnie wybrać, który sąd ma orzekać w Waszej sprawie, o ile spór nie dotyczy obowiązku alimentacyjnego względem dziecka poniżej 18 roku życia.

W sprawach z udziałem dwóch lub większej liczby krajów UE prawem regulującym sprawy dotyczące zobowiązań alimentacyjnych nie musi być prawo kraju, w którym możesz złożyć wniosek.

Dowiedz się, które przepisy mają zastosowanie do Twojej sprawy alimentacyjnej English, w jaki sposób można rozwiązać konflikt przepisów i jakie byłyby skutki.

Organy centralne do spraw alimentacyjnych w kraju UE, w którym mieszkasz, mogą pomóc Ci złożyć za granicą wniosek o alimenty.

Wykonanie wyroku zasądzającego alimenty za granicą

Jeśli chcesz, aby orzeczenie w sprawie alimentów wydane w dowolnym kraju UE zostało uznane za wykonalne w innym kraju członkowskim, zastosowanie ma uproszczona procedura.

Organy centralne do spraw alimentacyjnych w kraju UE, w którym mieszkasz, mogą pomóc Ci dochodzić alimentów za granicą.

Dowiedz się więcej o środkach egzekucyjnych, procedurze uproszczonej i odpowiednich organach w krajach UE:

Wybierz:

 • Włochy italiano
 • Łotwa Latviešu
 • Litwa
 • Luksemburg français
 • Malta English
 • Holandia
 • Polska
 • Portugalia English português
 • Rumunia română
 • Słowacja Slovenčina
 • Słowenia Slovenščina
 • Hiszpania español
 • Szwecja svenska
 • Wielka Brytania English
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy