Navigointipolku

Päivitetty : 02/02/2016

family

Elatusapu (lapselle tai entiselle puolisolle)

Elatusvelvollisuutta koskevat säännökset poikkeavat toisistaan eri maissa, eikä myöskään elatusavun kattavuus ole kaikkialla samanlainen. EU-sääntöjä kuitenkin sovelletaan, jos joudut maksamaan tai saat elatusapua, jonka saaja/maksaja asuu toisessa EU-maassa.

Minkä maan tuomioistuin on toimivaltainen?

Voit vaatia elatusapua yleensä kääntymällä jonkin seuraavan tuomioistuimen puoleen:

 • tuomioistuin siinä maassa, jossa entinen puolisosi tai perheenjäsenesi asuu
 • tuomioistuin siinä maassa, jossa elatusapua vaativa henkilö asuu
 • se tuomioistuin, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä avioliittoanne/-eroanne tai vanhempainvastuuta koskevista asioista, jos elatusapuasia liittyy niihin.

Jos asia ei koske alle 18-vuotiaaseen lapseen liittyvää elatusvelvollisuutta, ja toinen osapuoli suostuu siihen, voitte tietyin edellytyksin yhdessä valita, minkä tuomioistuimen olisi käsiteltävä elatusapuasia.

Jos on kysymys EU-maiden rajat ylittävästä tapauksesta, itse elatusapuun ei välttämättä sovelleta sen maan lainsäädäntöä, jossa elatusapuvaatimuksen voi tehdä.

Lisätietoa siitä, mitä lainsäädäntöä sovelletaan omassa tapauksessasi English, miten lainvalintaan liittyvät kysymykset voidaan ratkaista ja mitä sovellettavasta lainsäädännöstä seuraa.

Oman asuinmaasi elatusapuasioita käsittelevä viranomainen auttaa sinua tekemään elatusapuvaatimuksen ulkomailla.

Elatusapupäätöksen lainvoimaiseksi määrääminen

Yhdessä EU-maassa tehty elatusapupäätös voidaan määrätä lainvoimaiseksi toisessa EU-maassa yksinkertaistetulla menettelyllä. Voit tehdä tätä koskevan hakemuksen tuomioistuimelle.

Oman asuinmaasi elatusapuasioita käsittelevä viranomainen voi auttaa myös elatusavun perimisessä.

Lisätietoa lainvoimaiseksi määräämisestä, yksinkertaistetusta menettelystä sekä asiaa käsittelevistä viranomaisista eri EU-maissa:

Valitse:

 • Italia italiano
 • Latvia Latviešu
 • Liettua
 • Luxemburg français
 • Malta English
 • Alankomaat
 • Puola polski
 • Portugali English português
 • Romania română
 • Slovakia Slovenčina
 • Slovenia Slovenščina
 • Espanja español
 • Ruotsi svenska
 • Yhdistynyt kuningaskunta English
Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa