Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 02/02/2016

family

Ülalpidamine (pereliikmetele makstavad toetused)

Ülalpidamiskohustust reguleerivad eeskirjad erinevad riigiti. Asjaomase toetuse määr ei ole igal pool ühesugune. ELi eeskirju kohaldatakse olukorras, kus peate ülalpidamistoetust maksma isikule või saama isikult, kes elab teises ELi liikmesriigis.

Millise riigi kohtualluvusse asi kuulub?

Võite esitada avalduse seoses ülalpidamiskohustusega kohtutes:

 • riigis, kus elab teie endine partner või sugulane;
 • riigis, kus elab isik, kes esitab ülalpidamisnõude;
 • riigis, kus lahendatakse teie perekonnaseisu (näiteks lahutus) või vanemlikku vastutust käsitlev kohtuasi, kui ülalpidamiskohustus on sellega seotud.

Kui vaidlusküsimus ei hõlma alla 18-aastase lapse ülalpidamiskohustust, võite oma endise abikaasa või sugulase nõusolekul ning sõltuvalt konkreetsetest tingimustest valida üheskoos, millises kohtus teie asja arutatakse.

Kui hõlmatud on kaks või rohkem ELi liikmesriiki, ei rakendata ülalpidamisnõude juhtumi suhtes tingimata selle riigi õigusakte, kus nõue on esitatud.

Uurige milliseid seadusi teie ülalpidamisnõude juhtumi suhtes kohaldatakse English , kuidas lahendada seadustevaheline konflikt ning millised on tagajärjed.

Teie elukohaks oleva ELi liikmesriigi asjaomane keskasutus võib olla teile abiks välisriigis ülalpidamisnõude esitamisel.

Ülalpidamiskohustust käsitlevate otsuste jõustamine vällismaal

Ühes ELi liikmesriigis tehtud ülalpidamiskohustust käsitleva otsuse jõustamiseks teises liikmesriigis on olemas lihtsustatud menetlus.

Teie elukohaks oleva ELi liikmesriigi asjaomane keskasutus võib olla teile abiks ka ülalpidamise sissenõudmisel.

Tutvuge liikmesriikide teabega jõustamismeetmete, ELi lihtsustatud menetluse ja asjaomaste asutuste kohta:

Valige:

 • Itaalia italiano
 • Läti Latviešu
 • Leedu
 • Luksemburg français
 • Malta English
 • Madalmaad
 • Poola polski
 • Portugal English português
 • Rumeenia română
 • Slovakkia Slovenčina
 • Sloveenia Slovenščina
 • Hispaania español
 • Rootsi svenska
 • Ühendkuningriik English
ELi õigusaktid
 • Ülalpidamine čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
 • Kohtualluvus, kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Küsige abi ja nõuandeid