Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 06/09/2016

family

Διατροφή - οικονομική στήριξη μελών της οικογένειας

Οι κανόνες για την υποχρέωση καταβολής διατροφής ποικίλλουν από χώρα σε χώρα της ΕΕ, και ο βαθμός οικονομικής στήριξης δεν είναι παντού ο ίδιος. Ωστόσο, αν πρέπει να καταβάλετε ή να λάβετε διατροφή σε ή από κάποιον που βρίσκεται σε άλλη χώρα της ΕΕ, εφαρμόζονται οι κανόνες της ΕΕ.

Πού μπορείτε να υποβάλετε αίτηση διατροφής;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση διατροφής κυρίως σε δικαστήριο:

  • της χώρας στην οποία διαμένει ο/η πρώην σύντροφος ή συγγενής σας
  • της χώρας στην οποία διαμένει το πρόσωπο που ζητά τη διατροφή
  • που είναι αρμόδιο για υποθέσεις σχετικές με την οικογενειακή σας κατάσταση (π.χ. υποθέσεις διαζυγίου) ή τη γονική μέριμνα, εφόσον η διατροφή συνδέεται με αυτές τις υποθέσεις.

Εάν ο/η πρώην σύζυγος ή συγγενής σας συμφωνεί, και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να επιλέξετε από κοινού το δικαστήριο που θα εξετάσει την υπόθεσή σας. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει αν η διαφορά σχετίζεται με υποχρεώσεις διατροφής έναντι ανηλίκου κάτω των 18 ετών. 

Ποια νομοθεσία εφαρμόζεται στην περίπτωσή μου;

Σε περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται δύο ή περισσότερες χώρες της ΕΕ, η νομοθεσία που διέπει τη διατροφή δεν είναι απαραίτητα η νομοθεσία της χώρας στην οποία μπορείτε να υποβάλετε τη σχετική αίτηση.

Μάθετε ποια νομοθεσία εφαρμόζεται στην περίπτωσή σας , πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν συγκρούσεις ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο και ποιες είναι οι σχετικές συνέπειες.

Η κεντρική αρχή που είναι αρμόδια για ζητήματα διατροφής στη χώρα της ΕΕ στην οποία ζείτε μπορεί να σας βοηθήσει να υποβάλετε αίτηση διατροφής στο εξωτερικό: αναζήτηση της αρμόδιας κεντρικής αρχής .

Εκτέλεση αποφάσεων διατροφής στο εξωτερικό

Μια απόφαση διατροφής που έχει εκδοθεί και κηρυχθεί εκτελεστή σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ είναι εκτελεστή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ.

Εξαίρεση - Δανία

Για αποφάσεις που εκδίδονται στη Δανία υπάρχει απλουστευμένη διαδικασία όσον αφορά την κήρυξη εκτελεστών αποφάσεων διατροφής.

Η κεντρική αρχή που είναι αρμόδια για ζητήματα διατροφής στη χώρα της ΕΕ στην οποία ζείτε μπορεί να σας βοηθήσει στην είσπραξη διατροφής: αναζήτηση της αρμόδιας κεντρικής αρχής .

Μάθετε περισσότερα για τα εθνικά μέτρα εκτέλεσης αποφάσεων, την απλουστευμένη διαδικασία της ΕΕ για την εκτέλεση αποφάσεων διατροφής, και τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διευθέτηση τέτοιων υποθέσεων:

Επιλέξτε χώρα:

 

Δημόσιες διαβουλεύσεις
Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές