Sti

Opdateret : 02/02/2016

family

Underholdsbidrag (støtte til familiemedlemmer)

Regler om underholdsbidrag er forskellige fra land til land. Beløbets omfang er ikke det samme overalt. Men EU's regler træder i kraft, hvis du skal betale eller modtage underholdsbidrag til eller fra en person i et andet EU-land.

Hvilket lands domstol er ansvarlig?

Du kan primært indgive en anmodning om underhold til retten:

 • i det land, hvor din forhenværende partner bor
 • i det land, hvor personen, der har ret til underhold, bor
 • med ansvar for sager vedrørende din situation (en skilsmisse for eksempel) eller forældreansvar – hvis spøgsmålet om underhold er forbundet med disse sager.

Medmindre sagen vedrører underholdspligt til et barn på under 18 år, kan du, hvis din tidligere ægtefælle eller slægtning er enig, og på visse betingelser, i fællesskab beslutte, hvilken domstol der skal behandle jeres sag.

I tilfælde, hvor der er to eller flere EU-lande involveret, er det ikke nødvendigvis lovgivningen i det land, hvor du kan indgive din anmodning, der gælder for underholdspligten.

Find ud af, hvilke love der gælder for din sag om underhold English, hvordan problemer med lovvalg kan løses, og hvilke konsekvenser det kan få.

De centrale myndigheder med ansvar for underhold i det EU-land, du bor i, kan hjælpe dig med at indgive din anmodning om underhold i udlandet.

Håndhævelse af afgørelser om underhold i udlandet

En afgørelse om underhold truffet i ét EU-land kan håndhæves i et andet ved hjælp af en forenklet procedure.

De centrale myndigheder med ansvar for underhold i det EU-land, du bor i, kan også hjælpe dig med at inddrive underholdsbidraget.

Find nationale oplysninger om håndhævelse, den forenklede EU-procedure og de myndigheder, der tager sig af det:

Vælg:

 • Kroatien hrvatski
 • Letland Latviešu
 • Litauen
 • Luxembourg français
 • Malta English
 • Holland
 • Polónia polski
 • Portugal English português
 • Rumænien română
 • Slovakiet Slovenčina
 • Slovenien Slovenščina
 • Spanien español
 • Sverige svenska
 • Storbritannien English
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning