Cesta

Aktualizováno : 21/01/2015

family

Výživné a finanční podpora pro rodinné příslušníky

Pravidla týkající se vyživovací povinnosti se v jednotlivých zemích liší. Její rozsah není všude stejný. Nicméně na situace, kdy musíte výživné poskytovat do jiné členské země, nebo ho naopak máte z jiné země EU obdržet, se vztahují celoevropská pravidla.

Soudní příslušnost

Žádost týkajíc se vyživovací povinnosti můžete požádat zpravidla u soudu

  • v zemi, kde žije váš bývalý partner, popř. partnerka, nebo příbuzný
  • v zemi, kde žije osoba, která má na výživné nárok
  • který je příslušný ve věci týkající se vašeho rodinného stavu (např. rozvodu) nebo rodičovské zodpovědnosti - a to v případě, že se vyživovací povinnost těchto věcí týká

Za určitých podmínek, a se souhlasem vašeho bývalého manžela, popř. manželky nebo příbuzného, máte možnost si společně určit soud, který se vaším případem bude zabývat. To se netýká sporů o vyživovací povinnost na dítě mladší 18 let.

V případech, které se týkají více členských zemí EU, nemusí být právo, jímž se má vyživovací povinnost řídit, nutně právo země, kde můžete o podat žádost o výživné.

Více informací o tom, které právo se u určování vyživovací povinnosti uplatní ve vašem případěбългарски (bg)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv), jak se bude postupovat v případě konfliktu právních řádů a jaké mohou být důsledky.

S podáním žádosti o výživné v zahraničí vám poradí ústřední orgán odpovědný za otázky vyživovací povinnosti v zemi EU, kde žijete.

Vymáhání výživného určeného soudem v zahraničí

Pokud si potřebujete nechat uznat soudní rozhodnutí o výživném, které bylo učiněno v jiné členské zemi, existuje pro to zjednodušené řízení.

S vymáháním výživného z jiného členského státu vám může rovněž pomoci ústřední orgán odpovědný za otázky vyživovací povinnosti v zemi EU, kde žijete.

Více informací o možnostech vymáhání výživného, o zjednodušeném řízení EU a orgánech za ně odpovědných:

Zvolte zemi:

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.