Cesta

Aktualizováno : 02/02/2016

family

Výživné a finanční podpora pro rodinné příslušníky

Pravidla týkající se vyživovací povinnosti se v jednotlivých zemích liší. Její rozsah není všude stejný. Nicméně na situace, kdy musíte výživné poskytovat do jiné členské země, nebo ho naopak máte z jiné země EU obdržet, se vztahují celoevropská pravidla.

Soudní příslušnost

Žádost týkajíc se vyživovací povinnosti můžete požádat zpravidla u soudu

 • v zemi, kde žije váš bývalý partner, popř. partnerka, nebo příbuzný
 • v zemi, kde žije osoba, která má na výživné nárok
 • který je příslušný ve věci týkající se vašeho rodinného stavu (např. rozvodu) nebo rodičovské zodpovědnosti - a to v případě, že se vyživovací povinnost těchto věcí týká

Za určitých podmínek, a se souhlasem vašeho bývalého manžela, popř. manželky nebo příbuzného, máte možnost si společně určit soud, který se vaším případem bude zabývat. To se netýká sporů o vyživovací povinnost na dítě mladší 18 let.

V případech, které se týkají více členských zemí EU, nemusí být právo, jímž se má vyživovací povinnost řídit, nutně právo země, kde můžete o podat žádost o výživné.

Více informací o tom, které právo se u určování vyživovací povinnosti uplatní ve vašem případě English, jak se bude postupovat v případě konfliktu právních řádů a jaké mohou být důsledky.

S podáním žádosti o výživné v zahraničí vám poradí ústřední orgán odpovědný za otázky vyživovací povinnosti v zemi EU, kde žijete.

Vymáhání výživného určeného soudem v zahraničí

Pokud si potřebujete nechat uznat soudní rozhodnutí o výživném, které bylo učiněno v jiné členské zemi, existuje pro to zjednodušené řízení.

S vymáháním výživného z jiného členského státu vám může rovněž pomoci ústřední orgán odpovědný za otázky vyživovací povinnosti v zemi EU, kde žijete.

Více informací o možnostech vymáhání výživného, o zjednodušeném řízení EU a orgánech za ně odpovědných:

Zvolte zemi:

 • Itálie italiano
 • Lotyšsko Latviešu
 • Litva
 • Lucembursko français
 • Malta English
 • Nizozemsko
 • Polsko polski
 • Portugalsko English português
 • Rumunsko română
 • Slovensko Slovenčina
 • Slovinsko Slovenščina
 • Španělsko español
 • Švédsko svenska
 • Spojené království English
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství