Навигационна пътека

Актуализация : 21/01/2015

family

Издръжка (за членове на семейството)

Правилата за задължението за издръжка се различават в отделните страни. Равнището на издръжка също е различно. Съществуват обаче общи правила на ЕС, ако трябва да предоставяте или получавате издръжка от някого, който живее в друга страна от ЕС.

Кой е компетентният съд?

Можете да подадете заявление за издръжка предимно в съдилищата:

  • в страната, в която живее вашият бивш партньор или членът на вашето семейство;
  • в страната, в която живее лицето, имащо право да поиска издръжка;
  • отговарящи за делата, имащи отношение към вашето гражданско състояние (например при развод) или родителска отговорност - ако въпросът за издръжката е свързан с подобни дела.

Освен ако спорът засяга задължение за издръжка на дете под 18 години, можете, ако вашият бивш съпруг или роднина е съгласен и при определени условия, да изберете заедно съда, който да разгледа вашия случай.

В случаи с участие на повече от една страна от ЕС правото, важащо за издръжката, не е непременно правото на страната, в която можете да подадете молба.

Научете кои закони се прилагат във вашия случай на издръжкаczech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv), как може да се разреши конфликт между закони и какви ще са последствията.

Централният орган, отговарящ за издръжките, в страната от ЕС, в която живеете, може да ви помогне да подадете заявление за издръжка в чужбина.

Прилагане на решения за издръжка в чужбина

Ако искате съдебно решение за издръжка, взето в една страна от ЕС, да бъде изпълнено в друга, за това има опростена процедура.

Централният орган, отговарящ за издръжките, в страната от ЕС, в която живеете, може също да ви помогне да получите дължима издръжка.

За информация за мерките за прилагане, опростената европейска процедура и отговорните органи във всяка страна вижте:

Изберете:

Законодателство на ЕС

  • Задължения за издръжка čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
  • Подведомственост, признаване и прилагане на съдебни решения при граждански и търговски въпроси čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ