Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn

Páry

Aktualizované : 06/06/2013

Vyživovacia povinnosť (vzájomná vyživovacia povinnosť členov rodiny)

FAQs Vyživovacia povinnosť (vzájomná vyživovacia povinnosť členov rodiny)

 • Vyhral som spor o výživné - teraz som zvedavý, ako sa bude súdne rozhodnutie presadzovať, keď moja ex-partnerka odmietne platiť. Vzťahujú sa na takúto situáciu právne predpisy EÚ?

  NIE - túto oblasť upravujú výlučne vnútroštátne predpisy, ktoré sa v jednotlivých štátoch líšia.

  V niektorých štátoch sa platby výživného zabezpečia príkazom na strhávanie sumy z ex-partnerovej/kinej mzdy, ktorú vypláca zamestnávateľ alebo banka.

  Ak to nezaberie, v určitých štátoch môžu výživné vymáhať daňové úrady.

  V niektorých štátoch EÚ existujú verejné fondy, z ktorých za uhrádza výživné v prípade platobnej neschopnosti ex-partnerov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi