Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 06/06/2013

Manteniment (appoġġ għall-membri tal-familja) – Faq

  • Ħadt il-manteniment - issa nixtieq inkun naf kif id-deċiżjoni se tkun infurzata jekk l-ex sieħeb tiegħi jirrifjuta li jħallas. Hemm xi regoli tal-UE li japplikaw?

    LE - Dan huwa irregolat totalment mil-liġijiet nazzjonali, li huma differenti skont il-pajjiż.

    F'xi pajjiżi, il-ħlasijiet tal-manteniment huma assigurati permezz ta' ordni ta' sekwestru fuq il-paga tal-ex konjugu tiegħek, li għandha titħallas minn min iħaddmu jew minn bank.

    Jekk dan ma jirnexxix, il-flus jistgħu jinġabru mill-awtoritajiet tat-taxxa nazzjonali.

    F'xi pajjiżi tal-UE, hemm fondi pubbliċi disponibbli jekk l-ex tiegħek ikun falla.

Għajnuna u pariri

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE / Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika