Navigacijski put

Ažurirano : 25/06/2015

Često postavljana pitanja - Uzdržavanje (potpora članovima obitelji)

  • Ostvarila sam pravo na uzdržavanje – sada se pitam na koji će se način provesti odluka suda ako moj bivši partner odbija plaćati uzdržavanje. Postoje li propisi EU-a koji se u tom slučaju primjenjuju?

    NE - Ovdje je isključivo mjerodavno nacionalno zakonodavstvo koje se razlikuje od države do države.

    U nekim se državama plaćanje uzdržavanja osigurava ovršnim nalogom na plaću bivšeg supruga koji provodi njegova banka ili poslodavac.

    U slučaju da to nije moguće, novac mogu prikupiti porezna tijela dotične države.

    U nekim državama članicama dostupna su javna sredstva u slučaju da vaš bivši partner nije solventan.

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje