Navigointipolku

Päivitetty : 06/06/2013

Elatusapu (lapselle tai entiselle puolisolle) – Faq

  • Voitin oikeudessa elatusmaksuja koskevan jutun. Nyt kuitenkin mietin, miten oikeuden päätös pannaan täytäntöön, jos entinen puolisoni kieltäytyy maksamasta elatusmaksua. Onko EU:lla asiaa koskevia sääntöjä?

    EI - Asiassa sovelletaan yksinomaan kansallista lainsäädäntöä, joka vaihtelee eri maissa.

    Joissakin EU-maissa elatusmaksujen maksaminen varmistetaan siten, että työnantaja tai pankki pidättää maksut suoraan palkasta.

    Jos tämä ei onnistu, kansalliset veroviranomaiset perivät maksut.

    Toisissa EU-maissa elatusmaksut maksetaan julkisista varoista, jos elatusvelvollinen on maksukyvytön.

Apua ja neuvoja