Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 25/04/2017

KKK - Ülalpidamine (pereliikmetele makstavad toetused)

 • Sain õiguse elatisrahale - nüüd sooviksin teada, kuidas kõnealust otsust jõustatakse juhul, kui mu endine partner keeldub seda maksmast. Kas on teatavaid ELi eeskirju, mida sel juhul kohaldatakse?

  EI - Seda reguleeritakse vaid liikmesriikide seadustega, mis on riigiti erinevad.

  Mõnes riigis tagatakse elatismaksed teie endise abikaasa palgast teatava osa kinnipidamisega. Selle maksab siis kas tööandja või pank.

  Kui see ei toimi, võib elatise saada tagasi riiklike maksuhaldurite kaudu.

  Mõnes ELi liikmesriigis eraldatakse riiklikke vahendeid juhul, kui teie partner on maksejõuetu.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid

  Saage abi ja nõuandeid