Навигационна пътека

Актуализация : 25/06/2015

Често задавани въпроси - Издръжка (за членове на семейството)

  • Спечелих дело за издръжка, но се чудя как ще бъде изпълнено решението, ако бившият ми партньор отказва да плаща. Има ли правила на ЕС, важащи в подобни случаи?

    NO - Това се регулира само от националното законодателство, което в различните страни е различно. В някои страни плащането на издръжка ще бъде гарантирано чрез запор върху заплатата на бившия ви съпруг, платим от неговия работодател или банка. Ако това не помогне, парите могат да бъдат събрани от националните данъчни власти. В някои страни от ЕС са достъпни обществени средства, ако вашият бивш партньор е неплатежоспособен.

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
Потърсете помощ и съвети