Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn

Páry

Partnerstvo dvoch ľudí máva rôzne podoby: môže ísť o manželstvo, registrované partnerstvo či faktický zväzok.

Ak v rámci EÚ meníte pobyt, budú práva a povinnosti, ktoré sa na vás vzťahujú, závisieť od druhu tohto zväzku.

Viac informácií o: