Navigacijski put

Jeste li upoznati sa svojim pravima u EU-u? Ispitajte svoje znanje s pomoću našeg kviza.

Ažurirano : 05/09/2013

Parovi

Postoji nekoliko oblika partnerstva između dvije osobe: brak, registrirano partnerstvo ili jednostavno de facto bračna zajednica.

Pri preseljenju unutar EU-a valja pripaziti na različita prava i obveze koja se primjenjuju ovisno o vrsti veze u kojoj se nalazite.

Saznajte više:

Public consultations