Διαδρομή πλοήγησης

Γνωρίζετε τα δικαιώματά σας ως πολίτης της ΕΕ; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας με αυτό το κουίζ.

Επικαιροποίηση : 08/03/2013

Ζευγάρια

Η συμβίωση δύο ατόμων μπορεί να γίνεται με γάμο, με καθεστώς καταχωρισμένης συμβίωσης ή να είναι απλώς ελεύθερη συμβίωση.

Όταν μετακινείστε στην ΕΕ για διαμονή ή εργασία, πρέπει να γνωρίζετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε όσον αφορά τη σχέση σας με άλλο άτομο.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα εξής:

Δημόσιες διαβουλεύσεις