Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Partnerské soužití

Partnerstvím dvou osob můžeme rozumět manželství, registrované partnerstí či jednoduše soužití ve společné domácnosti.

Pokud se stěhujete v rámci Unie, například za prací, je třeba si uvědomit, že se v různých zemích na váš vztah uplatňují různá práva a povinnosti.

Užitečné informace najdete zde: