Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 27/06/2014

family

Divorzju u separazzjoni legali

Kemm ir-raġunijiet li għalihom tista' tapplika għad-divorzju jew għas-separazzjoni legali kif ukoll prattiċitajiet oħrajn tad-divorzju u s-separazzjoni jvarjaw bil-bosta minn pajjiż għal ieħor tal-UE.

Madankollu, għadd ta' regoli tal-UE japplikaw f'każijiet li jinvolvu żewġ pajjiżi jew aktar tal-UE - pereżempju, minħabba li int u żewġek/martek tgħixu f'pajjiżi differenti. Dawk ir-regoli jistabbilixxu liema qrati għandhom ġurisdizzjoni.

Tista' titlob divorzju jew separazzjoni legali jew flimkien mal-partner tiegħek bħala applikazzjoni konġunta, jew xi ħadd minnkom jista' jressaq it-talba waħdu.

Fejn tista' tapplika għad-divorzju/għas-separazzjoni?

Tista' tagħmel it-talba tiegħek fil-qrati fil-pajjiż fejn:

 • int u martek/żewġek tgħixu
 • fejn għextu l-aħħar flimkien - bil-kundizzjoni li xi ħadd minnkom ikun għadu jgħix hemm
 • wieħed minnkom jgħix - bil-kundizzjoni li tkunu qed tressqu applikazzjoni konġunta
 • tgħix martek/jgħix żewġek
 • tgħix, jekk:
  • għext hemm tal-anqas 6 xhur eżattament qabel għamilt it-talba u
  • int ċittadin ta' dak il-pajjiż.

  Jekk m'intix ċittadin ta' dak il-pajjiż, tista' tagħmel it-talba tiegħek biss wara li tkun għext hemm tal-anqas sena eżattament qabel tapplika.

 • kemm int u martek/żewġek intom ċittadini.

Il-qorti bis-setgħa li tiddeċiedi dwar id-divorzju tagħkom hi l-qorti tal-prim'istanza fejn issir it-talba (jekk din tissodisfa l-kundizzjonijiet imsemmijin hawn fuq).

Il-qorti li għandha s-setgħa li tibdel separazzjoni legali f'divorzju (jekk dan ikun skont ir-regoli tal-pajjiż) hi l-qorti fil-pajjiż tal-UE li ddeċidiet dwar is-separazzjoni legali.

Il-qorti bis-setgħa li tiddeċiedi tista' wkoll tiddeċiedi dwar kwistjonijiet relatati mar-responsabbiltà tal-ġenituri.

Staqsi avukat!

F'każijiet li jinvolvu żewġ pajjiżi jew aktar tal-UE, il-liġi li tirregola d-divorzju tiegħek mhix neċessarjament il-liġi tal-pajjiż fejn int tista' tagħmel it-talba tiegħek għad-divorzju. Biex tara liema liġijiet japplikaw fil-każ tiegħek, kif kunflitt ta' liġijiet jista' jiġi solvut u x'jistgħu jkunu l-konsegwenzi, nagħtuk parir li tikkonsulta ma' avukat speċjalizzat.

Għarfien tad-divorzji u tas-separazzjonijiet legali barra pajjiżek

Divorzju jew separazzjoni legali mogħtija f'pajjiż partikulari tal-UE hi magħrufa minn pajjiżi oħrajn tal-UE mingħjar mhi meħtieġa ebda proċedura speċjali.

Eċċezzjoni - id-Danimarka

Ir-regoli tal-UE dwar id-divorzju u s-separazzjoni legali - pereżempju dwar il-ġurisdizzjoni u l-għarfien - ma japplikawx għad-Danimarka.

Akkwista aktar dettalji dwar il-proċeduri għad-divorzju fil-pajjiż (jew pajjiżi) rilevanti għalik:

Agħżel:

Storja bħala eżempju

Divorzju mingħajr kunsens reċiproku - ġurisdizzjoni fil-pajjiż li fih il-koppja kellha r-residenza komuni u tas-soltu tagħha

Koppja miżżewġa Irlandiża-Franċiża, Jack u Marie, għexu flimkien fl-Irlanda. Bis-saħħa tal-kuntatti ta' Marie, Jack sab impjieg interessanti u mħallas tajjeb fi Franza u marru jgħixu hemm. Xahar wara li bdew jaħdmu fi Franza, Jack iddeċieda li jagħmel talba għad-divorzju fl-Irlanda.

Dan kien possibbli minħabba li l-koppja għexu l-aħħar flimkien fl-Irlanda u Marie kienet għadha residenta hemmhekk.

Għajnuna u pariri

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE / Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika