Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 04/04/2016

family

Abielulahutus ja kooselu lõpetamine

Põhjused abielulahutuse või kooselu lõpetamise taotlemiseks ning asjaomane praktiline korraldus on liikmesriigiti väga erinev.

Siiski kehtivad mitut ELi liikmesriiki hõlmavate juhtumite puhul ka mitmed ELi eeskirjad – näiteks juhul, kui teie ja teie abikaasa elate erinevates riikides. Selliste eeskirjadega määratakse kindlaks kohtualluvus.

Võite taotleda abielulahutust või kooselu lõpetamist, esitades koos oma partneriga ühise avalduse. Avalduse võib esitada ka ainult üks pooltest.

Kuhu esitada avaldus abielulahutuseks/kooselu lõpetamiseks?

Võite esitada avalduse kohtusse riigis:

 • kus teie ja teie abikaasa elate;
 • kus te viimati koos elasite, tingimusel, et üks teist elab jätkuvalt selles riigis;
 • kus üks teist elab, tingimusel, et esitate ühise avalduse;
 • kus teie abikaasa elab;
 • kus teie elate, kui:
  • te olete seal elanud vahetult enne avalduse esitamist vähemalt kuus kuud ja
  • olete selle riigi kodanik

  Kui te ei ole asjaomase riigi kodanik, saate esitada avalduse ainult juhul, kui olete selles riigis elanud vahetult enne avalduse esitamist vähemalt ühe aasta.

 • mille kodanikud nii teie kui teie abikaasa olete.

Asja hakatakse arutama kohtus, kus te oma avalduse esitate (kui ülaltoodud tingimused on täidetud).

ELi liikmesriigi kohus, mis tegi otsuse kooselu lõpetamise kohta, on ka pädev vormistama abielulahutuse (kui see on kooskõlas asjaomase riigi õigusaktidega).

Pädev kohus võib teha ka otsuse vanemliku vastutusega seotud küsimustes.

Küsige nõu juristilt!

Kui hõlmatud on kaks või rohkem ELi liikmesriiki, ei rakendata juhtumi suhtes tingimata selle riigi õigusakte, kus lahutusavaldus on esitatud. Soovitame konsulteerida spetsialiseerunud juristiga, et selgitada välja, milliseid seadusi teie juhtumi suhtes kohaldatakse, kuidas lahendada seadustevaheline konflikt ning millised on tagajärjed.

Abielulahutuse ja kooselu lõpetamise tunnustamine välismaal

Ühes ELi liikmesriigis vormistatud abielulahutust või kooselu lõpetamist tunnustatakse teistes liikmesriikides ilma asjaomase erimenetluseta.

Erand – Taani

Abielulahutust ja kooselu lõpetamist reguleerivad ELi eeskirjad näiteks kohtualluvuse ja tunnustamise kohta Taanis ei kehti.

 

Tutvuge lahutusmenetlusega teile huvipakkuva(te)s riigis(riikides):

Valige:

 • Austria français Deutsch English
 • Belgia Lietuvių français Nederlands English
 • Bulgaaria български
 • Küpros français Ελληνικά English
 • Tšehhi Vabariik čeština
 • Taani English
 • Eesti
 • Soome suomi English
 • Prantsusmaa français
 • Saksamaa Deutsch English
 • Kreeka Ελληνικά
 • Ungari Ελληνικά français magyar English
 • Iirimaa English
 • Itaalia English italiano
 • Läti English Latviešu
 • Leedu Lietuvių
 • Luksemburg français hrvatski español English
 • Malta hrvatski Malti English
 • Madalmaad Nederlands
 • Poola polski
 • Portugal English português
 • Rumeenia română
 • Slovakkia Slovenčina
 • Sloveenia Slovenščina English
 • Hispaania español
 • Rootsi svenska English
 • Ühendkuningriik English

Näidisjuhtum

Lahutus vastastikuse nõusolekuta - kohtualluvus riigis, kus paaril oli viimane ühine elukoht

Iirlane Jack ja prantslane Marie elasid koos Iirimaal. Tänu Marie kontaktidele leidis Jack huvitava ja hästitasuva töö Prantsusmaal ning asus sinna elama. Kuu aega pärast tööleasumist Prantsusmaal otsustas Jack esitada lahutusavalduse Iirimaal.

See osutus võimalikuks seetõttu, et paar elas viimati koos Iirimaal ning Marie elas jätkuvalt Iirimaal.

ELi õigusaktid
 • Kohtualluvus, kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Küsige abi ja nõuandeid