Sti

Opdateret : 04/04/2016

family

Skilsmisse og separation

Det varierer meget fra EU-land til EU-land, hvilke årsager du kan søge separation eller skilsmisse over, og andre praktiske forhold vedrørende separation og skilsmisse kan være meget forskellige.

Men der træder en række EU-regler i kraft i sager, der involverer to eller flere EU-lande – for eksempel, hvis du og din ægtefælle bor i forskellige lande. Disse regler afgør, hvilket lands domstol der har kompetence.

Du kan anmode om separation eller skilsmisse enten sammen med din partner som en fælles anmodning, eller én af jer kan indgive anmodningen alene.

Hvor kan du anmode om separation/skilsmisse?

Du kan indgive din anmodning til retten i det land, hvor:

 • du og din ægtefælle bor
 • I har boet sammen sidst – hvis én af jer stadig bor der
 • én af jer bor – hvis det er en fælles anmodning
 • din ægtefælle bor
 • du bor, hvis:
  • du har boet der i mindst 6 måneder umiddelbart inden anmodningen og
  • du er statsborger i det land.

  Hvis du ikke er statsborger, kan du kun indgive anmodning, hvis du har boet der mindst 1 år umiddelbart inden anmodningen

 • både du og din ægtefælle er statsborgere.

Det er den domstol, som den første anmodning rettes til, som kan træffe afgørelse om jeres skilsmisse (hvis ovennævnte betingelser er opfyldt).

Det er den domstol, som har truffet afgørelse om separationen, der kan ændre den til skilsmisse (hvis det er i overensstemmelse med landets regler).

Den domstol, som kan træffe afgørelse, kan også træffe afgørelse om spørgsmål i forbindelse med forældreansvar.

Spørg en advokat!

I tilfælde, hvor der er to eller flere EU-lande involveret, er det ikke nødvendigvis lovgivningen i det land, hvor du kan begære skilsmisse, der gælder for skilsmissen. Vi råder dig til at kontakte en jurist med speciale på området, hvis du vil vide, hvilke love der gælder i dit tilfælde, hvordan problemer med lovvalg kan løses, og hvilke konsekvenser det ville få.

Anerkendelse af separation og skilsmisser i udlandet

En separations- eller skilsmissedom afsagt i ét EU-land anerkendes af andre EU-lande uden nogen særlig procedure.

Undtagelse – Danmark

EU's regler om skilsmisse – for eksempel om rettens kompetence og anerkendelse – gælder ikke i Danmark.

 

Læs mere om skilsmisseprocedurer i det eller de lande, der er relevante for dig:

Vælg:

 • Østrig français Deutsch English
 • Belgien Lietuvių français Nederlands English
 • Bulgarien български
 • Cypern français Ελληνικά English
 • Tjekkiet čeština
 • Danmark English
 • Estland Eesti English
 • Finland suomi English
 • Frankrig français
 • Tyskland Deutsch English
 • Grækenland Ελληνικά
 • Ungarn Ελληνικά français magyar English
 • Irland English
 • Italien English italiano
 • Letland English Latviešu
 • Litauen Lietuvių
 • Luxembourg français hrvatski español English
 • Malta hrvatski Malti English
 • Holland Nederlands
 • Polen polski
 • Portugal English português
 • Rumænien română
 • Slovakiet Slovenčina
 • Slovenien Slovenščina English
 • Spanien español
 • Sverige svenska English
 • Storbritannien English

Sagseksempel

Skilsmisse uden samtykke – jurisdiktion i det land, parret senest havde fælles fast bopæl i

Det irsk-franske ægtepar Jack og Marie boede sammen i Irland. Takket være Maries forbindelser fandt Jack et spændende og vellønnet job i Frankrig og flyttede dertil. En måned efter at Jack var begyndt at arbejde i Frankrig, besluttede han sig for at anmode om skilsmisse i Irland.

Det kunne han, fordi parret senest havde boet sammen i Irland, og Marie stadig boede der.

Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning