Cesta

Aktualizováno : 04/04/2016

family

Rozvod a rozluka

Odůvodnění žádosti o rozvod nebo rozluku a další formality v této oblasti se v jednotlivých zemích EU značně liší.

Nicméně existuje několik celoevropských pravidel, která se uplatňují v případech, jež se týkají několika zemí EU – jde například o situaci, kdy manželé žijí ve dvou různých členských zemích. Tato pravidla stanoví, ve které zemi se rozvod či rozluka bude řešit, tj. který soud bude v dané věci rozhodovat.

O rozluku či rozvod můžete zažádat buď společně se svým partnerem pomocí společné žádosti, anebo můžete žádost podat sami.

Kde žádost o rozvod či rozluku podat?

Žádost můžete podat u soudu v zemi,

 • kde se svým manželem, popř. manželkou žijete
 • jste naposledy žili spolu – pokud v dané zemi jeden z vás žije i nadále
 • žije jeden z vás – pokud podáváte společnou žádost
 • kde žije váš manžel nebo manželka
 • kde žijete vy, pokud
  • ve chvíli podání žádosti v dané zemi žijete alespoň půl roku (tj. 6 měsíců předcházejících podání žádosti)
  • a jste státním příslušníkem dané země.

  Pokud občanem dané země nejste, můžete tam žádost podat pouze v případě, že tam v okamžiku podání žádosti pobýváte alespoň 1 rok.

 • státním příslušníkem dané země jste vy i váš manžel, popř. manželka.

O vašem rozvodu může rozhodnout pouze první soud, u něhož jste žádost podali (pokud jsou splněny výše uvedené podmínky).

U soudu, který v jedné ze členských zemí vydal rozhodnutí týkající se rozluky, se bude rovněž řešit případný přechod na rozvod (pokud je toto v souladu se zákonem daného státu).

Příslušný soud pak rovněž rozhodne o otázkách týkajících se rodičovské zodpovědnosti.

Právní poradenství

V případech, které se týkají více členských zemí EU, nemusí být právo, jímž se má řídit váš rozvod, nutně právo země, kde můžete žádost o rozvod podat. Proto je v takových případech lepší se poradit s právníkem, který se na přeshraniční případy rozvodu specializuje. Ten by vám měl být schopen říci, které právo se ve vaší situaci použije, jak se budou řešit případné konflikty právních řádů a jaké by to mohlo mít důsledky.

Uznávání rozvodu a rozluky v zahraničí

Jakmile ve věci rozvodu či rozluky rozhodne soud v jedné členské zemi, mělo by být toto rozhodnutí uznáváno bez dalších zvláštních formalit či řízení i v ostatních zemích EU.

Výjimka – Dánsko

Celoevropská pravidla týkající se rozvodu a rozluky (např. soudní příslušnost a uznávání soudních rozhodnutí) se nevztahují na Dánsko.

 

Podrobnější informace o rozvodovém řízení v jednotlivých zemích naleznete zde:

Zvolte zemi:

 • Rakousko français Deutsch English
 • Belgie Lietuvių français Nederlands English
 • Bulharsko български
 • Kypr français Ελληνικά English
 • Česká republika
 • Dánsko English
 • Estonsko Eesti English
 • Finsko suomi English
 • Francie français
 • Německo Deutsch English
 • Řecko Ελληνικά
 • Maďarsko Ελληνικά français magyar English
 • Irsko English
 • Itálie English italiano
 • Lotyšsko English Latviešu
 • Litva Lietuvių
 • Lucembursko français hrvatski español English
 • Malta hrvatski Malti English
 • Nizozemsko Nederlands
 • Polsko polski
 • Portugalsko English português
 • Rumunsko română
 • Slovensko Slovenčina
 • Slovinsko Slovenščina English
 • Španělsko español
 • Švédsko svenska English
 • Spojené království English

Příklad

Rozvod bez oboustranného souhlasu – soudní příslušnost má soud v zemi, kde spolu manželé naposledy bydleli

Jack a Marie, irsko-francouzský manželský pár, spolu žili v Irsku. Díky Mariiným známým se Jackovi podařilo najít si ve Francii zajímavou, dobře placenou práci, a proto se do Francie přestěhoval. Za jeden měsíc se však rozhodl podat v Irsku žádost o rozvod.

Učinit tak mohl proto, že se svou ženou naposledy bydlel právě v Irsku a Marie tam měla stále ještě bydliště.

Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství